Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Awaryjne odpalanie auta

Koniec czarnego kabla połącz z ujemnym biegunem akumulatora dawcy, a drugi – z masą (np. z niemalowanym elementem, np. „łapą” silnika) biorcy. Podłączanie czarnego kabla do ujemnego bieguna akumulatora biorcy jest możliwe, ale ryzykowne.

Foto: Auto Świat / Auto Świat

Czy już czas na nowy akumulator? (slajd 1 z 8)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego