Foto: Auto Świat / Auto Świat

Jak dbać o akumulator

Jeśli odparowuje woda i płyty są odsłonięte, należy dolać wody demineralizowanej. Jeśli elektrolit wykipiał, może być konieczne jego dolanie.

Czy już czas na nowy akumulator? (slajd 1 z 8)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego
Foto: Auto Świat / Auto Świat

Reklamy
Koniec bloku reklamowego
Foto: Auto Świat / Auto Świat

Reklamy
Koniec bloku reklamowego
Foto: Auto Świat / Auto Świat

Reklamy
Koniec bloku reklamowego
Foto: Auto Świat / Auto Świat

Reklamy
Koniec bloku reklamowego
Foto: Auto Świat / Auto Świat

Reklamy
Koniec bloku reklamowego
Foto: Auto Świat / Auto Świat

Reklamy
Koniec bloku reklamowego
Foto: Auto Świat / Auto Świat

Reklamy
Koniec bloku reklamowego