Foto: Auto Świat

Jak poznać ślady złej naprawy?

Nierówne szczeliny między elementami to sygnał ostrzegawczy – naprawa została przeprowadzona niechlujnie!

Czy bać się aut powypadkowych? (slajd 30 z 31)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego