Foto: Auto Świat

Lakierowanie

Do nakładania lakierów wodnych potrzebna jest ogrzewana kabina ze stałą, wysoką temperaturą.

Czy bać się aut powypadkowych? (slajd 14 z 31)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego