Foto: Auto Świat

Jak poznać ślady złej naprawy?

Złe spasowanie elementów to efekt poważnej deformacji nadwozia.

Czy bać się aut powypadkowych? (slajd 28 z 31)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego