Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Strefa zamieszkania

Odwołuje obowiązujące wcześniej ograniczenia lub podwyższenia prędkości. W strefie zamieszkania obowiązuje maksymalna prędkość 20 km/h.

Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Ograniczenia prędkości: odkąd i dokąd obowiązują? (slajd 1 z 7)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego