Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Ograniczenie prędkości pod znakiem D-42

Obowiązuje na terenie całego obszaru zabudowanego z wyjątkiem odcinków drogi, na których dopuszczalny limit prędkości został zmieniony. Jeśli na wjeździe widzimy 30 km/h, a po drodze znak „40 km/h”, to po minięciu kolejnego skrzyżowania dopuszczalna prędkość nie rośnie do 50 km/h, lecz wraca do 30 km/h – i tak aż do końca obszaru zabudowanego.

Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Foto: Archiwum / Auto Świat

Ograniczenia prędkości: odkąd i dokąd obowiązują? (slajd 1 z 7)

Reklamy
Koniec bloku reklamowego