Co jednak nie upoważnia kierowców autobusów do wjeżdżania na ulicę z przystanku bez upewnienia się czy nie zajedzie się komuś drogi.