Składa się z dwóch złączonych ze sobą pasków metalu o różnej rozszerzalności termicznej, owiniętych spiralą grzejną. W momencie włączenia prądu w spirali paski metalu się nagrzewają. Jeden z nich bardziej się rozszerza (wydłuża) i następuje odgięcie zespołu.

Paski łączą ze sobą dwa styki elektryczne, po odgięciu połączenie zostaje przerwane, co jednocześnie odcina dopływ prądu do spirali grzejnej.