W związku z tym cięgło Bowdena łatwiej przekazuje ruch nie tylko w sensie zaciągania, ale i (choć w mniejszym zakresie) popychania. Cięgło Bowdena znamy np. z rowerów, gdzie służy do sterowania hamulcami i przerzutką.