Wzięcie samochodu w leasing jest zabiegiem często stosowanym przez przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to ma wiele zalet. Nie tylko pozwala zmniejszyć koszty, lecz także jest mniej czasochłonne, biorąc pod uwagę załatwianie spraw z nim związanych.

O leasingu słów kilka

W leasingu leasingodawca użycza klientowi (leasingobiorcy) konkretnego przedmiotu, na przykład samochodu. Zalety leasingu to między innymi łatwiejsza procedura i badanie zdolności kredytowej na podstawie wewnętrznych kryteriów firmy leasingowej. Firmy mogą rozliczyć leasing operacyjny, wrzucając go w koszty uzyskania przychodu. Jako koszt traktowana jest całarata leasingowa. W przypadku kredytu samochodowego do kosztów można zaliczyć tylko odsetki i koszty kredytu.

Kredyt na samochód?

Przedsiębiorca, zastanawiający się nad zakupem firmowego samochodu często ma nie lada problem, co wybrać: kredyt czy leasing. Przy kredycie samochodowym procedura jest znacznie bardziej skomplikowana, a ocena zdolności kredytowej bardziej rygorystyczna. Z kolei leasing postrzegany jest jako korzystniejszy ze względu na korzyści podatkowe oraz mniejsze formalności.

TotalMoney.pl postanowił porównać oferty leasingu i kredytu samochodowego dla firm. Dla każdej z opcji pod uwagę wzięliśmy zarówno samochód nowy jak i używany. Czas zatem przejść do konkretów i znaleźć odpowiedź na pytanie:

Gdzie wziąć nowy samochód w leasing?

Dla porównania ofert leasingu nowego samochodu przyjęliśmy następujące założenia: wartość samochodu 60 000 zł, wysokość leasingu to 80% wartości samochodu, czas trwania umowy - 5 lat, po zakończeniu umowy założyliśmy wykup auta przez leasingobiorcę. Porównaliśmy oferty czterech banków i firm leasingowych: ING Lease (Polska) Sp. z o.o., Raiffeisen Leasing Polska S.A., BNP Paribas, GETIN Leasing SA.

Wszystkie te firmy łączy fakt, że nie pobierają one opłat manipulacyjnych. Z kolei jedynie ING Lease ogranicza maksymalną kwotę do 750 000 zł. Najniższą ratę leasingową przy powyższych założeniach na dzień dzisiejszy proponuje Raiffeisen Leasing Polska (868, 16 zł netto), jednak sugerowana wartość wykupu samochodu wynosi 10%.

Drugi z kolei jest BNP Paribas, gdzie miesięczna rata wyniesie 917,35 netto. W typ przypadku wartość wykupu wynosi 0,01% wartości samochodu. Zbliżoną ratę mają ING Lease oraz GETIN Leasing, jednak wartość wykupu w pierwszym wypadku wynosi 0,1%, w drugim 1%.

A może samochód używany w leasingu?

W leasing wziąć można również samochód używany. Nie może on jednak mieć więcej niż 11 lat (włączając w to okres obowiązywania umowy leasingowej). W przypadku leasingu aut używanych przyjęto następujące założenia: samochód został wyprodukowany w roku2010, jego wartość to 30 000 zł.

Tak jak w przypadku auta nowego wysokość leasingu obejmuje 80% wartości samochodu, a czas trwania umowy to 5 lat. Po zakończeniu umowy samochód wykupywany przez leasingobiorcę. Podobnie jak i przypadku samochodu nowego ograniczenia co do maksymalnej wartości wprowadza ING Lease.

Żadna z firm nie pobiera opłat manipulacyjnych przy podpisywaniu umowy leasingowej. Najniższą ratę miesięczną zapłacimy w BNP Paribas (475,74 zł netto), najwyższą w Raiffeisen Leasing Polska (1 140,75 zł netto). Wartość wykupu samochodu po zakończeniu obowiązywania umowy jest taka sama jak w przypadku samochodu nowego.

Kredytujemy nowy samochód

Dla porównania postanowiliśmy także przedstawić również oferty kredytowe na zakup nowego samochodu. Przyjęliśmy takie same założenia jak przy leasingu (samochód nowy o wartości 60 000 zł, wysokość kredytu 80% wartości samochodu, okres kredytowania 5 lat).

Najniższą ratę miesięczną (918,63 zł) zaoferował Idea Bank, który dodatkowo nie pobiera prowizji. Zabezpieczeniem kredytu w tym wypadku jest przewłaszczenie zawieszające oraz cesja z AC. Najwyższą ratę zapłacimy z kolei w Raiffeisen Polbanku (1921,09 zł), który pobiera 2% prowizji.

Zabezpieczenie jest podobne jak w Idea Banku. Korzystna jest także oferta MultiBanku, w przypadku którego miesięczna rata kredytu wynosi 954,03 zł a prowizja za udzielenie kredytu - 1%.

Dodatkowym atutem jest to, że kredyt może pokryć do 125% wartości kredytowanego pojazdu. Wszystkie banki umożliwiają przedterminową spłatę kredytu.

Kredyt na samochód używany

Biorąc pod uwagę zakup samochodu używanego na kredyt, przyjęto założenia podobne jak przy leasingu na samochód używany(samochód o wartości 30 000 zł wyprodukowany w roku 2010, wysokość kredytu to 80% wartości samochodu, okres kredytowania wynosi 5 lat).

Maksymalny wiek samochodu to 19 lat (BNP Paribas), najdłuższy okres kredytowania oferuje zaś Idea Bank (120 miesięcy). Podobnie jak w przypadku kredytu na samochód nowy najniższą ratę miesięczną zapłacimy w Idea Banku (432,21 zł). Bank nie pobiera prowizji. Najwyższą ratę zapłacimy w BNP Paribas Banku Polska w ofercie specjalnej Wiosna 2013 w wariancie w kontem w Pakiecie L (516, 64 zł).

Z przedstawionych przykładów ofert, koszty kredytu i leasingu są do siebie zbliżone. Warto więc przeanalizować, czy przy leasingu nie zaoszczędzimy więcej czasu, który musielibyśmy przeznaczyć na formalności związane z kredytem.

Przedsiębiorcy, którzy planują wziąć kredyt na działalność, powinni zastanowić się nad leasingiem, który nie obniża ich zdolności kredytowej. Należy także przeanalizować korzyści, które można uzyskać dzięki tarczy podatkowej.

Nie bez znaczenia pozostanie również fakt znacznej oszczędności czasu, gdyż większość formalności związanych z rejestracją samochodu załatwia firma leasingowa. Dodatkowo po upływie okresu umowy można samochód wykupić za ustaloną wcześniej cenę lub też wziąć w leasing kolejny.