Różnią się od siebie znacząco, zarówno swoją obligatoryjnością, zakresem ochrony, jak i ceną.

OC – podstawowe zabezpieczenie przy wypadku

Polisa OC to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać każdy pojazd zarejestrowany w Polsce. Jego brak skutkuje poważnymi sankcjami finansowymi, które dodatkowo rosną, gdyby doszło do wypadku z udziałem takiego nieubezpieczonego pojazdu. Swoim zakresem obejmuje ono szkody na mieniu (np. uszkodzenie innego pojazdu w kolizji) oraz szkody na osobie (m.in. śmierć, poważny uszczerbek na zdrowiu lub jego rozstrój) w przypadku, gdy kierowca ubezpieczonego pojazdu był sprawcą wypadku. O ile wszedł w posiadanie samochodu legalnie (nie ukradł go), nie był pod wpływem alkoholu, czy narkotyków i miał prawo jazdy, zakład ubezpieczeń reguluje wszystkie odszkodowania z tego tytułu. Polisę ubezpieczeniową wykupujemy zawsze na 12 miesięcy. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy OC możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to m.in. zmiany właściciela pojazdu, podwójnego ubezpieczenia, zakupu polisy na odległość (do 30 dni dla osób fizycznych). Wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych (w tym AXA DIRECT) poszerza zakres pakietów OC o Assistance MINI oraz Zieloną Kartę.

AC – bezpieczeństwo dla Twojego pojazdu

Ubezpieczenie AC jest opcjonalne. Oznacza to, że nie ma prawnego obowiązku jego wykupienia. Z pewnością jednak warto rozważyć jego zakup, ponieważ tylko ono obejmuje ochroną pojazd ubezpieczającego. Dotyczy to zarówno wypadków, które spowodował kierowca tego właśnie pojazdu, jak i przy uszkodzeniach auta związanych ze zderzeniem ze zwierzęciem, koniecznością naprawy samochodu w wyniku działania żywiołów (pożar, powódź, trąba powietrzna, gradobicie etc.), a także przy kradzieży.

Pakiet ubezpieczenia AC zazwyczaj jest bardzo elastyczny. Oznacza to, że samodzielnie, w porozumieniu z doradcą, dobrać możemy jego zakres i zadecydować, jakie aspekty obejmować ma ubezpieczenie. Cena AC będzie korzystniejsza, jeśli zdecydujemy się na wybranie tej polisy w pakiecie wraz z OC. Ubezpieczenie Autocasco, podobnie jak polisa obowiązkowa, zawierane jest również na 12 miesięcy.