Stosuje się również cylindry wsuwane (wciskane) w blok. Te są najczęściej wykonywane ze specjalnego żeliwa, ale prowadzi się eksperymenty z materiałami ceramicznymi, a nawet szczególnego rodzaju tworzywami sztucznymi.