Pozdrawiająca tłumy ważna osoba jest widoczna dla wszystkich zgromadzonych, zachowując pełny luksus jazdy.