Redukcję (wypalenie) zebranej w filtrze sadzy realizuje się na dwa sposoby. Pierwszy wykorzystuje specjalny dodatek do paliwa. Pompa dodatku paliwowego "wstrzykuje" określoną dawkę płynu do oleju napędowego.

Związki chemiczne wydzielane w procesie spalania neutralizują zanieczyszczenia podczas katalitycznego dopalenia spalin. Drugą metodą neutralizacji sadzy jest wtryśnięcie dodatkowej porcji paliwa (bez używania dodatku), która spali się dopiero w układzie wydechowym i oczyści filtr.