Dzięki temu w chwili maksymalnego dociśnięcia dochodzi do całkowitego zespolenia elementów, zapewniającego albo pełne przeniesienie napędu, albo jego zablokowanie.