Kolumna resorująca (zwana niekiedy golenią resorującą) może być stosowana zarówno w zawieszeniu tylnym, jak i przednim - w przednim może mieć formę kolumny McPhersona.