Dochodzi w niej do wstępnego zawirowania paliwa mieszającego się z gorącym powietrzem z komory spalania oraz zapłonu jeszcze przed osiągnięciem przez tłok GMP, po czym częściowo spalony olej napędowy wpada do komory spalania, pociągając za sobą resztę paliwa (już w postaci par). Pracujący na tej zasadzie silnik jest odporny na słabą jakość paliwa, nie dymi, funkcjonuje miękko i ciszej. Musi jednak pracować przy wyższym stopniu sprężania.