Tylko w ten sposób można uniknąć wróżenia z fusów polegającego na wymianie poszczególnych elementów sterujących pracą silnika.