- Prowadzę niewielki sklep osiedlowy. Przed nim wydzierżawiłem od miasta kilka miejsc parkingowych, postawiłem też tabliczki informujące o tym, że są one przeznaczone tylko dla klientów. Mam jednak problem z mieszkańcami okolicznych budynków, którzy je blokują. Czy mogę w takiej sytuacji zakładać blokady na koła bezprawnie zaparkowanych pojazdów? - Adam z Warszawy

Przepisy pozwalają na zakładanie blokad na koła samochodów zaparkowanych w miejscach, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu oraz nie stwarza zagrożenia - w takich sytuacjach służby porządkowe mają prawo odholować samochód na parking depozytowy. Uprawnienia do podejmowania takich działań (zakładania bolkad) zgodnie z kodeksem drogowym ma wyłącznie policja oraz straże miejskie i gminne. Jeśli je Pan w tym wyręczy, złamie Pan prawo i w skrajnej sytuacji narazi się nawet na odpowiedzialność karną.

ZOBACZ TAKŻE: