Do niedawna straże miejskie i gminne albo wysyłały zdjęcia z fotoradarów do właścicieli aut, albo przynajmniej wzywały ich do siebie, żeby takie zdjęcie osobie zainteresowanej okazać.

Od czasu, kiedy za użytkowanie znacznej części fotoradarów odpowiada Inspekcja Transportu Drogowego, mamy coraz częściej do czynienia z urągającą zasadom państwa prawa praktyką, że zdjęcia pokazywane są tylko przed sądem – jeśli właściciel auta nie wskaże, kto prowadził je w chwili popełnienia wykroczenia.

Obwiniony nie ma możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym! Niektóre straże miejskie przejęły ten skandaliczny sposób od ITD. Inspekcja twierdzi jednak, że w przyszłości obwiniony będzie miał możliwość obejrzenia zdjęcia przez internet.

Foto: Auto Świat
Mandat z fotoradaru: obejrzyj zdjęcie, zanim zapłacisz mandat

Abstrahując od tych patologicznych przypadków,list informujący właściciela o tym, że zarejestrowano wykroczenie dokonane jego autem, zawiera zwykle:

  1. zdjęcie przedstawiające auto w chwili wykroczenia, ewentualnie wykadrowane z niego zdjęcie kierowcy;komplet oświadczeń pozwalający zwykle właścicielowi auta wybrać, czy przyznaje się do winy, wskazuje innego kierowcę lub czy pozwala się ukarać za niewskazanie sprawcy, wraz z „cennikiem” poszczególnych opcji. Wielu prawników ma wątpliwości, czy ta ostatnia opcja jest zgodna z prawem i czy straże miejskie i ITD mogą karać właściciela pojazdu za niewskazanie sprawcy wykroczenia;Pouczenia mające wyjaśnić, jakie są konsekwencje wybrania jednej z opcji w oświadczeniu lub zignorowania wezwania;dokumenty potwierdzające legalizację urządzenia.

Jakie informacje odczytacie ze zdjęcia?

Typ Urządzenia

Nazwa modelu fotoradaru znajduje się zwykle na pasku na górze lub na dole zdjęcia, obok niej zapisywany jest też numer konkretnego egzemplarza. Warto porównać, czy urządzenie, które wykonało zdjęcie, to ten sam fotoradar, którego dokumenty legalizacji dołączono do wezwania. Jeśli nie, to można zażądać od straży przesłania poprawnej dokumentacji urządzenia. Nie ma ona prawa odmówić!

Numer Zdjęcia

Wiele urządzeń ma możliwość rejestrowania więcej niż jednego zdjęcia dokumentującego to samo wykroczenie (ta opcja bywa jednak często wyłączana, bo dodatkowe zdjęcia zajmują pamięć fotoradaru i spowalniają jego pracę). To ważne, jeśli np. na fotografii widać więcej niż jeden samochód i są wątpliwości, który z pojazdów poruszał się szybciej. Numer ułatwia strażnikom znalezienie kolejnych ujęć.

Ograniczenie prędkości

Na zdjęciu znajduje się też informacja o dopuszczalnej prędkości w miejscu pomiaru, przy czym w niektórych modelach (tak jak na widocznej powyżej ilustracji) podawane są osobno wartości dla aut osobowych i ciężarówek. „Max: O – 20 km/h” oznacza tu maksymalną prędkość dla pojazdów osobowych. Czy w momencie kontrolidroga była właściwie oznakowana?

Foto: Auto Świat
Mandat z fotoradaru: obejrzyj zdjęcie, zanim zapłacisz mandat

Zmierzona prędkość

Wynik zapisany na zdjęciu można bez większych wątpliwości przyporządkować do auta znajdującego się w centrum kadru. Jeżeli środek sfotografowanego samochodu jest przesunięty względem środka zdjęcia, to jest bardzo prawdopodobne – szczególnie w przypadku urządzeń typu Fotorapid – że pomiar dotyczył auta niewidocznego w kadrze.

Kierunek pomiaru

Wskazanie o kierunkuinformuje o tym, czy w chwili pomiaru auto zbliżało się do urządzenia, czy oddalało się od niego. W pierwszym przypadku powinien być widoczny jego przód, a w drugim tył. Na fotkach z Fotorapida „K:Z” oznacza „kierunek: zbliżanie”, a „K:O” to „kierunek: oddalanie”. Jeśli na zdjęciu z opisem „K:Z” widać tył auta, fotka nadaje się do kosza!

Ogniskowa obiektywu

Parametr informujący o polu widzenia obiektywu. Im wyższa wartość, tym mniejszy fragment drogi widać na zdjęciu.Jeśli mimo szerokiego kąta, np. 35 mm, widać na zdjęciu tylko samochód, to znaczy, że zostało ono bardzo ciasno skadrowane przez osobę obrabiającą zarejestrowany materiał. Taki zabieg może służyć np. ukryciu tego, że na zdjęciu widoczny był więcej niż jeden samochód.

Mandat z fotoradaru - jak go uniknąć?

Pole pomiaru

Na zdjęciach z niektórych fotoradarów naniesione są linie pomocnicze mające pokazać, jaką szerokość ma wiązka pomiarowa. Na widocznej powyżej fotografii, zarejestrowanej przez urządzenie Fotorapid CM, rolę tę pełni gruba biała linia znajdująca się na dole zdjęcia. Przód lub tył zmierzonego auta (w zależności od kierunku pomiaru) powinien znajdować się nad linią. Im bliżej środka linii, tym większe prawdopodobieństwo, że pomiar był prawidłowy.

Data i miejsce wykroczenia

Warto sprawdzić, czy rzeczywiście tego dnia i o tej właśnie godzinie nasze auto rzeczywiście mogło zostać sfotografowane przez fotoradar. Jeżeli możemy udowodnić, że o tej porze samochód znajdował się w innym miejscu, to stanowi to powód do odmowy przyjęcia mandatu.Dane na zdjęciu muszą być zgodne z prawdą!

Zdjęcie kierowcy

Nie zawsze jest wyraźne, a coraz częściej nie ma go wcale, bo pomiary wykonywane są od tyłu. Teoretycznie, gdyby sztywno trzymać się litery prawa, to na podstawie fotografii bez widocznego i rozpoznawalnego kierowcy nie można wystawić mandatu za wykroczenie – przepisy mówią, że przesłanką upoważniającą do zastosowania trybu mandatowego jest brak wątpliwości co do tego, kto wykroczenie popełnił. Sama deklaracja właściciela pojazdu, że to on albo ktoś inny, wskazany przez niego, prowadził auto, wcale tych wątpliwości nie rozwiewa– na tej samej zasadzie urząd mógłby uwierzyć właścicielowi na słowo, że auto jechało przepisowo. Teoretycznie na podstawie takiego zdjęcia sprawę powinien rozpatrywać wyłącznie sąd.