Tak naprawdę żaden producent aut nie udziela gwarancji za darmo – żeby móc z niej korzystać, trzeba regularnie stawiać się na przeglądach serwisowych (zazwyczaj co 15 lub 30 tys. km albo co rok, w zależności, co nastąpi wcześniej). Właściciele nowych aut często narzekają na wysokie ceny takich usług w autoryzowanych stacjach obsługi, ale nie chcąc ryzykować utraty gwarancji, zaciskają zęby i płacą.

W wielu przypadkach oburzenie kierowców jest zrozumiałe – za podstawowy przegląd, obejmujący jedynie sprawdzenie pojazdu i wymianę oleju wraz z filtrami, ASO żądają nierzadko ponad 1000 zł. Taka sama usługa w warsztacie niezależnym jest zazwyczaj o połowę tańsza!

Warto znać swoje prawa

Czy oznacza to, że kierowcy muszą decydować: albo drogi przegląd, albo utrata gwarancji? Nie, unijne przepisy zapewniają im prawo wyboru. To klient decyduje, gdzie ma być serwisowane jego auto – wASO czy warsztacie niezależnym. Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Komisji UE nr 461/2010, czyli tzw. nowym GVO (weszło w życie 1 czerwca 2010 r.), poprawnie wykonany pod względem technicznym przegląd w serwisie niezależnym nie może być powodem odmówienia właścicielowi samochodu praw wynikających z gwarancji!

Masz samochód na gwarancji? Nie jesteś skazany na ASO... Foto: Auto Świat
Masz samochód na gwarancji? Nie jesteś skazany na ASO...

Wystarczy zajrzeć do dowolnej książki serwisowej auta – nie znajdziemy tam zapisu nakazującego użytkownikowi samochodu wykonywanie napraw i przeglądów wyłącznie w autoryzowanych serwisach producenta pod groźbą utraty gwarancji. Oczywiście, koncerny samochodowe zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy bezpośrednią przyczyną powstania usterki będzie albo wadliwie wykonana naprawa poza oficjalną siecią serwisową, albo zastosowanie nieoryginalnych części. Trzeba jednak pamiętać o tym, że to producent ma obowiązek udowodnić taką zależność.

Uwaga na części

Słowo „oryginalne” w tym przypadku nie oznacza wyłącznie dostępnych w ASO podzespołów z wytłoczonym logo producenta. Zgodnie z unijnymi dyrektywami producenci dostarczający części na tzw. pierwszy montaż (oznaczane jako Q, OE lub O) w większości przypadków mają prawo sprzedawać te same podzespoły niezależnym dystrybutorom pod swoją marką, zatem dostęp do nich uzyskują też serwisy niezależne. Dodatkowo dopuszcza się też często montaż zamienników renomowanych producentów, które sklasyfikowano jako części o jakości porównywalnej z oryginałem. Zresztą takie podzespoły używane są również przez warsztaty autoryzowane.

Warsztat wybieraj z głową

Masz samochód na gwarancji? Nie jesteś skazany na ASO... Foto: Auto Świat
Masz samochód na gwarancji? Nie jesteś skazany na ASO...

To zyskujesz

  • Oszczędność na robociźnie – osoby wybierające serwis niezależny mogą obniżyć koszty eksploatacji auta. Stawka za roboczogodzinę poza ASO może być wielokrotnie niższa!Większy wybór części – sami decydujemy, jakie części zostaną zamontowane, np. można stosować olej, do którego mamy zaufanie (jeśli jest zgodny z normami producenta auta).Wygoda – właściciele pojazdów różnych marek mogą serwisować je w jednym miejscu i dzięki temu zyskać dodatkowe upusty.

To ryzykujesz

  • Odmowa naprawy gwarancyjnej – w przypadku korzystania z usług warsztatów spoza autoryzowanej sieci producent może zakwestionować fachowość wykonanej usługi lub jakość użytych części i stwierdzić, że były bezpośrednią przyczyną usterki.Utrata przywilejów – niektórzy producenci w geście dobrej woli handlowej naprawiają bezpłatnie auta, na które skończyła się już gwarancja, gdy uległy poważnej awarii. Serwisujący samochód poza ASO mogą zapomnieć o podobnym traktowaniu.

Jak serwisować, aby nie stracić gwarancji

  • Tylko dobre części - Przegląd gwarancyjny musi być wykonany przy użyciu oryginalnych podzespołów lub zamienników o porównywalnej jakości, a stosowany olej silnikowy powinien spełniać normy producenta silnika. Jeśli nie jesteście pewni, sprawdźcie to w ASO.Odpowiednie wyposażenie - Wybierzcie odpowiedni warsztat, najlepiej taki, który ma już doświadczenie w serwisowaniu aut danego producenta lub w zakresie obsługi gwarancyjnej. Serwisy należące do uznanych sieci zwykle są bezpieczniejszym wyborem niż mało znane niezależne warsztaty. Koniecznie też dopilnujcie, żeby przegląd wykonano w takim samym zakresie jak w ASO – wykaz obowiązkowych czynnościwykonywanych podczas poszczególnych przeglądów serwisowych można uzyskać w autoryzowanych stacjach obsługi.Prawidłowy wpis - Dopilnujcie prawidłowego wypełnienia książki przeglądów, która jest potwierdzeniem terminowego serwisowania auta. Poproście też o formularz zawierający szczegółowy spis wykonanych czynności i zastosowanych części oraz o fakturę na usługę i części – niektórzy producenci bezwzględnie tego wymagają.