Według Ministerstwa Sprawiedliwości najskuteczniejszą metodą na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach jest zaostrzenie kar dla kierowców łamiących przepisy. Sejm przyjął właśnie ustawę wprowadzającą zmiany m.in. w kodeksach drogowym, karnym i wykroczeń, które mają sprawić, że sankcje za złamanie przepisów drogowych będą znacznie bardziej dotkliwe, a w dodatku trudniej się będzie od nich wymigać. Co dokładnie zmieni się po wprowadzeniu nowych uregulowań?

Zmianą dotyczącą największej liczby kierowców, a nie tylko notorycznych przestępców drogowych, ma być to, że wykroczenia w komunikacji będą się przedawniały po trzech latach od chwili ich popełnienia (jeśli w ciągu roku od popełnienia czynu wszczęto postępowanie), a nie po dwóch latach, jak to miało miejsce dotychczas.

Więcej czasu na ukaranie

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2015 roku sądy musiały z powodu przedawnienia umorzyć sprawy ponad 1000 obwinionych o wykroczenia drogowe. Obecna zmiana oznacza, że znacznie skuteczniej niż dotąd będą ścigani m.in. sprawcy wykroczeń rejestrowanych przez fotoradary.

Od czasu wprowadzenia w 2015 roku przepisów o zatrzymywaniu praw jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym policja coraz częściej odnotowuje przypadki prowadzenia pojazdów mimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień. Po wejściu w życie nowej ustawy w takiej sytuacji to sądy będą musiały wydawać zakaz prowadzenia pojazdów, za którego złamanie ma grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do aż 5 lat! Warto przypomnieć, że od początku roku obowiązują już przepisy, które pozwalają na cofnięcie uprawnień również w sytuacji, kiedy policjant nie zatrzyma fizycznie dokumentu, bo kierowca twierdzi, że nie ma go przy sobie.

Nowe prawo legalizuje też „rutynowe kontrole trzeźwości”. Dotychczas, zdaniem wielu prawników, były one na granicy legalności, bo – sztywno interpretując obowiązujące dotąd przepisy – funkcjonariusz był uprawniony do wykonania takiej kontroli tylko wtedy, gdy miał uzasadnione podejrzenie, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. W przypadku „trzeźwych poranków” i innych zmasowanych kontroli nie sposób przecież twierdzić, że funkcjonariusze podejrzewali wszystkich kontrolowanych o to, że prowadzą po pijanemu.

Ucieczka to przestępstwo

Jedną z poważniejszych zmian ma być też to, że ucieczka przed policyjnym pościgiem będzie w przyszłości kwalifikowana jako przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a nie – jak dotychczas – jako wykroczenie zagrożone grzywną lub karą do 30 dni aresztu. Uwaga!

To zaostrzenie dotyczy jednak wyłącznie sytuacji faktycznego pościgu – samo niezatrzymanie się na polecenie funkcjonariusza stojącego przy drodze pozostanie wykroczeniem. Jeśli policjanci ruszą w pościg za sprawcą takiego czynu, a ten niezwłocznie się wtedy zatrzyma, to do przestępstwa nie dojdzie. Przestępstwem nie będzie też ucieczka przed policjantami na rowerze – nowy przepis ma dotyczyć tylko kierujących pojazdami mechanicznymi.

Kary dla kierowców bez zawieszenia

Według uchwalonej nowelizacji kierowca, który po pijanemu lub pod wpływem narkotyków spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub skutkujący ciężkim uszkodzeniem ciała, ma trafić do więzienia na co najmniej dwa lata (dotychczas minimalna kara wynosiła 9 miesięcy pozbawienia wolności), a kara ta – inaczej niż dzieje się to teraz – nie będzie mogła być zawieszona. Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2015 roku na 112 wyroków skazujących w takich sprawach 26 sprawcom wymierzono wyroki w zawieszeniu.

Sąd wszystkiego się dowie

Po wejściu w życie nowych przepisów sądy rozpatrujące sprawy przestępstw drogowych będą musiały uzyskać informacje o wcześniejszych wykroczeniach popełnionych przez oskarżonego, które były odnotowane w centralnej ewidencji kierowców oraz w policyjnej ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Zaotrzenie kar dla kierowców w ekspresowym tempie

Projekt zaostrzenia przepisów wpłynął do Sejmu 18 stycznia, a już 23 marca posłowie go przegłosowali. Teraz zająć się nim muszą jeszcze Senat oraz Prezydent RP, ale w obecnych realiach to już tylko formalność, tym bardziej że większość nowych uregulowań nie wzbudza kontrowersji. W Sejmie za zmianami głosowało 239 posłów, przeciw było zaledwie 39, a aż 161 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Kolejna nowelizacja, choć wprowadza sensowne rozwiązania, nie zmienia jednak w niczym największych wad polskich przepisów drogowych. Wraz z kolejnymi „łatkami” stają się one coraz mniej przejrzyste i coraz trudniejsze do opanowania i zrozumienia przez kierowców. Uregulowania dotyczące ruchu drogowego są rozrzucone w różnych, nie zawsze z sobą spójnych aktach prawnych.

Niestety, nowego, solidnie przygotowanego kodeksu drogowego nie da się uchwalić w ciągu kilku miesięcy – to praca na lata, na którą w kolejnych kadencjach parlamentu wciąż nie widać ani chętnych, ani też odpowiednio kompetentnych posłów.

Koniec gry na zwłokę

Dotychczas skuteczną metodą na uniknięcie kary za wykroczenie było przeciąganie sprawy – w przyszłości będzie to trudniejsze. Krokiem w dobrym kierunku jest zaostrzenie kar za ucieczkę przed policyjnym pościgiem, miejmy tylko nadzieję, że funkcjonariusze nie będą tego paragrafu nadużywali.