Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. A czasem trzeba umieć rozpoznać znak drogowy i wykazać się wiedzą, co on oznacza. Przyda się też podstawowa wiedza techniczna.

 Foto: Ministerstwo Infrastruktury

Czy w sytuacji widocznej na zdjęciu powyżej masz prawo wjechać na przejazd kolejowy z zachowaniem szczególnej ostrożności?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B (nie)

Wyjaśnienie:

Nie wiemy wprawdzie, czy zapory na przejeździe w sytuacji widocznej na zdjęciu kończą się otwierać czy właśnie zaczęły się zamykać, niemniej to bez znaczenia. Przepis Kodeksu drogowego mówi:

Nie pozostawia też wątpliwości taryfikator mandatów, który za złamanie cytowanego przepisu przewiduje wyjątkowo surową karę – taką samą dla kierowców samochodów, rowerzystów, a nawet (w innym punkcie tabelki) pieszych:

"Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 2000/4000 zł"

Mandat wynieść może 2 tys. (pierwszy raz), 4 tys (drugi lub kolejny).

To samo dotyczy wjazdu na przejazd połączonego z minięciem czerwonego światła:

"Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały – 2000/4000 zł".

Mandat wynieść może 2 tys. (pierwszy raz), 4 tys (drugi lub kolejny).

Szczególna ostrożność jest w tym przypadku bez znaczenia – to zmyłka zawarta w pytaniu.