W tym cyklu szczegółowo wyjaśniamy zagadnienia z pytań na prawo jazdy, jakie pojawiają się na urzędowych egzaminach na prawo jazdy kat. B.

Kandydaci na kierowców muszą umieć ocenić sytuację pokazaną na zdjęciach, pytani są m.in. o znaczenie różnych znaków drogowych. Nie zawsze są to pytania zadawane wprost, co okazuje się często problemem dla osób, które na nie muszą odpowiedzieć.

Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu bezpośrednio przed skrzyżowaniem?

A: Tak

B: Nie

Prawidłowa odpowiedź: B

W sytuacji pokazanej na rysunku nie ma możliwości zmiany pasa ruchu bezpośrednio przed skrzyżowaniem, gdyż wiązałoby się to z przejechaniem przez ciągłą linię, czego zabrania przepis rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

"Znak P-2 „linia pojedyncza ciągła” oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią".

W zaistniałej sytuacji, gdy znajdujemy się już za początkiem ciągłej linii, jedyny kierunek, w którym możemy pojechać zgodnie z przepisami, to w prawo. Przepis cytowanego wyżej rozporządzenia mówi też:

"Znaki:

1) P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”,

2) P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania”,

3) P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”

oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką;"

Przeczytaj także: