• Dokument prawa jazdy zawiera zakodowane informacje, które ograniczają lub rozszerzają uprawnienia kierowcy
  • Jeśli mamy nałożony przez sąd częściowy zakaz prowadzenia pojazdów, stosowny kod pojawi się na naszym plastikowym dokumencie, a także wyświetli się w wirtualnym prawie jazdy
  • Najczęściej spotykane kody ograniczeń związane są ze stanem zdrowia kierowcy
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

To, co potrzebne jest kierowcy np. na wypadek stłuczki, żeby móc wypisać ważne oświadczenie o winie, podane jest wprost — to imiona i nazwisko posiadacza, posiadane kategorie prawa jazdy, jego prawa jazdy, organ, który je wydał oraz (niezbędne!) data wydania uprawnień (nie mylić z datą wydania dokumentu, to osobna rubryka) oraz data ważności dokumentu. Jeśli ktoś nie wie, która rubryka zawiera np. numer prawa jazdy, na odwrocie dokumentu wzdłuż jego prawego boku znajdzie ściągawkę.

Natomiast w rubryce pod nr 12 na niektórych (wielu) dokumentach znajdziemy tajemniczy kod opisujący ograniczenia albo rozszerzenia prawa jazdy. Dekoder, który znajdziecie na końcu artykułu, z oczywistych względów nie zmieściłby się na blankiecie prawa jazdy. To nie są jednak dane ściśle tajne, można odszukać je w rozporządzeniu opisującym wygląd dokumentu, który powinien mieć każdy kierowca.