Znak zakazu B-14 należy z pewnością do tej grupy znaków, które dość rzadko spotykamy na drogach, ale jego obecność ma ogromne znaczenie dla środowiska, a często także ogromnej liczby ludności. To dlatego, że B-14 oznacza zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę. Z tego względu ustawiany jest przy drogach przebiegających w pobliżu zbiorników lub cieków wodnych o wysokiej klasie czystości, np. jezior, zbiorników wody pitnej czy miejsc poboru wody do celów spożywczych.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Opisywane oznakowanie ma za zadanie ograniczyć ryzyko skażenia wody przewożonym towarem w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Znak B-14 zabrania ruchu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, o ile ich ilość wymaga oznakowania pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Wśród towarów, które mogą zostać uznane za niebezpieczne, znajdują się m.in. gazy trujące, gazy żrące oraz materiały trujące, zakaźne i żrące.

Kierowcy, którzy złamią zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę, muszą liczyć się mandatem i punktami karnymi. Za to wykroczenie taryfikator przewiduje 250 zł oraz dwa punkty karne. Warto pamiętać, że chociaż liczba punktów nie jest duża, to te kasują się dopiero po dwóch latach od dnia opłacenia mandatu.