Według danych policji w 2012 r. zatrzymano ponad 162 tys. pijanych kierowców. Oznacza to, że większość z nich straciła prawo jazdy na co najmniej 5 miesięcy. Trzeba pamiętać, że w tych statystykach nie ujęto osób, którym zabrano dokumenty za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych (średnio rocznie jest ich ok. 13 tys.) lub spowodowanie wypadku, w którym były ofiary.

Według urzędników wiele osób z tej grupy nie zwraca dokumentów ani nie przystępuje ponownie do egzaminów. Nie oznacza to, że wszyscy przesiadają się do publicznych środków lokomocji, lecz raczej jeżdżą dalej bez uprawnień. Policyjni eksperci szacują, że takich kierowców może być nawet 500 tys., w tym osoby, które nigdy nie uzyskały uprawnień. Pamiętajmy, że w takim przypadku oprócz grzywny kierowcy grożą poważniejsze konsekwencje, tj. brak ochrony ubezpieczeniowejz tytułu polis OC i AC.

Za co i na jak długo możesz stracić prawo jazdy?

  • Jazda pod wpływem alkoholu - Prowadzenie samochodu w stanie po spożyciu alkoholu (jego zawartość w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰), nietrzeźwości (zawartość przekracza 0,5‰ albo prowadzi do takiego stężenia) bądź pod wpływem narkotyków zawsze kończy się zatrzymaniem przez policję dokumentu prawa jazdy. W takich przypadkach prokurator zazwyczaj proponuje przyłapanemu na gorącym uczynku kierowcy: karę w postaci odebrania prawa jazdy na okres od 5 miesięcy do 3 lat, grzywnę i karę więzienia w zawieszeniu, ale o faktycznym jej wymiarze i tak decyduje sąd. To, jak długi będzie zakaz prowadzenia pojazdów, zależy od tego, o ile przekroczony został dozwolony poziom alkoholu we krwi, czy było to pierwsze wykroczenie tego typu oraz od sytuacji rodzinnej kierowcy.Przekroczenie limitu punktów - Prawo jazdy można też stracić za przekroczenie dopuszczalnego limitu punktów karnych. W przypadku młodych stażem kierowców, którzy posiadają uprawnienia krócej niż rok, przepisy są bardziej restrykcyjne. Po pierwsze: dopuszczalna liczba punktów jest mniejsza (20), po drugie: za przekroczenie wskazanego progu uprawnienia do kierowania są automatycznie anulowane. Doświadczeni kierowcy traktowani są mniej surowo – mogą uzbierać o 4 punkty więcej, a przekroczenie limitu nie oznacza automatycznego odebrania uprawnień. Kierowca w tym przypadku kierowany jest przez urzędników na ponowne sprawdzenie kwalifikacji. W rzeczywistości oznacza to konieczność zaliczenia egzaminu (praktyki i teorii), ale bez odbywania kursu – do tego momentu można jeździć autem. Dopiero negatywny wynik lub niezgłoszenie go w wyznaczonym terminie kończy się odebraniem uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale jak się okazuje, po ostatnich zmianach w przepisach oblanie egzaminu nie musi oznaczać cofnięcia uprawnień. Aktualnie zależy to od interpretacji przepisów przez konkretny urząd.Spowodowanie wypadku - Również za spowodowanie wypadku, w którym były ofiary śmiertelne lub poważnie ranni, oprócz konsekwencji karnych kierowcy grozi utrata prawa jazdy. Zgodnie z kodeksem karnym nawet nieumyślne doprowadzenie do wypadku w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (m.in. złamanie przepisów, zły stan techniczny pojazdu) traktowane jest jako przestępstwo, dlatego sprawę rozpatruje prokuratura, a następnie sąd, który może orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów. To, na jaki czas i jakie kategorie zostaną zatrzymane, zależy od okoliczności. W skrajnych przypadkach, np. w razie ucieczki z miejsca wypadku, sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów!