• Sygnalizator kierunkowy ze strzałką w lewo zakazuje zawracania, ale już strzałka w lewo wymalowana na asfalcie – nie
  • Nakazy jazdy w określonym kierunku może wykluczać zawracanie na skrzyżowaniu
  • Należy zwracać uwagę także na ciągłe linie w obrębie skrzyżowania
Foto: Auto Świat
Zakaz zawracania (znak B-23) obowiązuje do najbliższego skrzyżowania włącznie lub do odwołania

Najbardziej czytelny znak, który eliminuje wątpliwości, to zakaz zawracania (B-23). Obowiązuje on od miejsca ustawienia znaku aż do najbliższego skrzyżowania włącznie. Oznacza to także, że zakaz zawracania może być ustawiony np. dwa kilometry przed skrzyżowaniem i tuż przed nim zostać odwołany znakiem B-24. Wówczas na tym skrzyżowaniu zawracać wolno.

Foto: Auto Świat
Koniec zakazu zawracania (znak B-24)

Zakaz skrętu w lewo (znak B-21) to również zakaz zawracania. Ten znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub – jeśli umieszczony jest w obrębie skrzyżowania – dotyczy wyłącznie najbliższej drogi, w którą można by skręcić. Ten znak nie obowiązuje zatem przed skrzyżowaniem.

Foto: Auto Świat
Znak B-21 – zakaz skrętu w lewo na – pełni jednocześnie funkcję zakazu zawracania. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Jeśli ten znak umieszczony jest w obrębie skrzyżowania, dotyczy najbliższej drogi

Wiele wątpliwości budzą niebieskie tabliczki (F-10, F-11) podpowiadające, w którym kierunku wolno jechać z poszczególnych pasów ruchu. Jeśli – zgodnie ze wskazaniami tabliczki – z lewego skrajnego pasa wolno skręcać w lewo, to wolno także z niego zawracać.

Foto: Auto Świat
Tabliczka F-10, jeśli pozwala na skręt ze skrajnego lewego pasa, nie zabrania zawracania

Analogicznie działają znaki poziome (P-8b), czyli strzałki wymalowane na pasach ruchu. Zasadniczo z tak oznakowanych pasów wolno jechać tylko w kierunkach wskazanych strzałkami, ale jeśli z lewego skrajnego pasa wolno skręcać w lewo, to wolno także zawracać. Zarówno w przypadku niebieskich tabliczek jak i strzałek na pasach ruchu, strzałka w lewo na skrajnym lewym pasie pozwala na zawracanie, pod warunkiem jednak, że nie zakazuje tego znak „zakaz zawracania” albo... sygnalizator kierunkowy S-3.

Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-3, jeśli pozwala na jazdę w lewo, to jednocześnie zakazuje zawracania. Można jechać WYŁĄCZNIE w kierunkach wskazanych strzałkami
Foto: Auto Świat
Sygnalizator S-3 w formie, która wyraźnie pozwala na zawracanie. Jeśli na skrzyżowaniu występuje taki sygnalizator, to raczej nie ma co się rozglądać za zakazem zawracania wyrażonym znakiem B-23 lub innym – to byłby błąd w oznakowaniu

Sygnalizator kierunkowy S-3 pozwala na jazdę WYŁĄCZNIE w kierunku wskazanym strzałkami. Jeśli zatem na skrzyżowaniu występuje sygnalizator S-3 ze strzałkami w lewo, to w takim miejscu nie wolno zawracać! Jeśli natomiast na sygnalizatorze S-3 widzimy „zakręconą” strzałkę z grotem skierowanym ku dołowi, to wtedy sytuacja jest oczywista: zawracać wolno.

Inne znaczenie w odniesieniu do zawracania ma sygnalizator kierunkowy S-2.

Jeszcze o nakazach, które często przesądzają o tym, czy na skrzyżowaniu wolno zawracać: nakaz jazdy prosto albo nakaz jazdy w prawo oznacza, że należy jechać w kierunku wskazanym na znaku. Podobnie nakaz jazdy w lewo wskazuje na to, że nie wolno zawracać.

Foto: Auto Świat
Nakaz to nakaz – wolno jechać tylko w kierunkach wskazanych na znaku. Czyli zawracać nie wolno

O tym, czy na danym skrzyżowaniu wolno zawracać, mówią też znaki poziome inne niż strzałki – np. linie. Jeśli, aby zawrócić, konieczne jest najechanie lub przecięcie linii ciągłej albo podwójnej ciągłej, to jest to manewr nieprawidłowy.