Kupno samochodu

Kupując swój pierwszy samochód, kierowca najczęściej nie ma doświadczenia w realizacji takich transakcji. W przypadku zakupu używanego samochodu powinien być świadom tego, że bardzo ważnym elementem jest przede wszystkim sprawdzenie dokumentów pojazdu. Auto powinno mieć m.in. ważną polisę OC i przegląd okresowy. Dzięki temu uniknie przykrych niespodzianek, do których zalicza się zaległe składki OC byłego właściciela pojazdu. Po gruntownym sprawdzeniu sprawności pojazdu i negocjacjach cenowych, można podpisać umowę kupna sprzedaży. Umowa sporządzana jest w 2 egzemplarzach, po jednej kopii dla każdej strony transakcji. Po podpisaniu dokumentów, zbywca samochodu musi przekazać nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (o ile została wydana), polisę OC i wszelkie inne dokumenty.

Co po zakupie?

Po dokonaniu formalnego zakupu samochodu nadchodzi czas, aby właściciel zarejestrował go na własne nazwisko. Jeśli przy zakupie pojazd miał ważną polisę OC, nowy właściciel może z niej korzystać, przepisać ją na własne nazwisko albo wypowiedzieć umowę z aktualnym ubezpieczycielem i ubezpieczyć auto w innej, wybranej firmie ubezpieczeniowej. Przy wyborze optymalnej opcji ubezpieczenia OC dla nowo zakupionego pojazdu pomoże porównywarka ubezpieczeń mFind.

Jeśli zakupiony pojazd posiadał ubezpieczenie, a nowy właściciel wypowiedział istniejącą umowę OC, musi w tym samym dniu zawrzeć umowę z inną firmą ubezpieczeniową, aby zachować ciągłość ubezpieczenia. Najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu właściciel powinien zadbać o jego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W przypadku gdy dotychczasowa umowa ubezpieczenia OC nie zostanie wypowiedziana przez nowego właściciela pojazdu najpóźniej na 1 dzień przed jej końcem, zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Będzie to wiązało się po stronie kierowcy z obowiązkiem opłacenia składek.

Rejestracji pojazdu na własne nazwisko, a właściwie jego przerejestrowania, można dokonać w wydziale komunikacji Urzędu Miasta właściwego względem miejsca zamieszkania nowego właściciela pojazdu. Należy w tym celu wypełnić wniosek o rejestrację i przedstawić w urzędzie dowód osobisty, umowę kupna sprzedaży samochodu, kartę pojazdu, oraz aktualny dowód rejestracyjny.