Dopuszczalne prędkości w Polsce

Przepisy dotyczące dopuszczalnych prędkości na polskich drogach są zawarte w art. 20. i 21. Dziennika Ustaw – Prawo o ruchu drogowym. Dopuszczalne prędkości w Polsce zależą nie tylko od typu drogi, lecz także od rodzaju pojazdu. Dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t wynoszą:

 • na autostradach – do 140 km/h,
 • na drogach ekspresowych dwujezdniowych – do 120 km/h,
 • na drogach ekspresowych jednojezdniowych – do 100 km/h,
 • poza obszarem zabudowanym na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – do 100 km/h,
 • poza obszarem zabudowanym na pozostałych drogach – do 90 km/h,
 • w terenie zabudowanym z wyjątkiem strefy zamieszkania – do 50 km/h,
 • w strefie zamieszkania – do 20 km/h.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Jakie są dopuszczalne prędkości dla cięższych pojazdów?

Dopuszczalne prędkości są inne w przypadku zespołów pojazdów (czyli samochodu z przyczepą), autobusów i samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t:

 • na autostradach, drogach ekspresowych i drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – do 80 km/h,
 • na pozostałych drogach – do 70 km/h.
 • dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne na autostradzie i drodze ekspresowej – do 100 km/h. 

Jakie są dopuszczalne prędkości w obszarze zabudowanym, a jakie w strefie zamieszkania?

Dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h przez całą dobę. Na obszarze zabudowanym – inaczej niż poza obszarem zabudowanym – za pomocą znaków drogowych prędkość może być nie tylko obniżona, lecz także podwyższona.

Strefa zamieszkania oznaczana jest znakiem D-40 i na terenie takiego obszaru nie wolno przekraczać prędkości 20 km/h, piesi mogą poruszać się swobodnie całą szerokością drogi oraz mają pierwszeństwo przed pojazdami.

Wysokość kary w zależności od przekroczenia prędkości

Kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 • o 10 km/h — 50 zł i 1 punkt karny;
 • o 11 — 15 km/h — 100 zł i 2 punkty karne;
 • o 16 — 20 km/h — 200 zł i 3 punkty karne;
 • o 21 — 25 km/h — 300 zł i 5 punktów karnych;
 • o 26 — 30 km/h — 400 zł i 7 punktów karnych;
 • o 31 — 40 km/h — 800 zł i 9 punktów karnych;
 • o 41 — 50 km/h — 1000 zł i 11 punktów karnych;
 • o 51 — 60 km/h — 1500 zł i 13 punktów karnych;
 • o 61 — 70 km/h — 2000 zł i 14 punktów karnych;
 • o 71 km/h i więcej — 2500 zł i 15 punktów karnych.