Artykuł został pierwotnie opublikowany 22.12.2021 r.

Dopuszczalne prędkości w Polsce

Przepisy dotyczące dopuszczalnych prędkości na polskich drogach są zawarte w art. 20. i 21. Dziennika Ustaw – Prawo o ruchu drogowym. Dopuszczalne prędkości w Polsce zależą nie tylko od typu drogi, lecz także od rodzaju pojazdu. Dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t są to:

 • na autostradach – do 140 km/h,
 • na drogach ekspresowych dwujezdniowych – do 120 km/h,
 • na drogach ekspresowych jednojezdniowych – do 100 km/h,
 • na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – do 100 km/h,
 • na pozostałych drogach – do 90 km/h,
 • na drogach w terenie zabudowanym – do 50 km/h,
 • na drogach w strefie zamieszkania – do 20 km/h.

Jakie są dopuszczalne prędkości dla cięższych pojazdów?

Dopuszczalne prędkości zmieniają się w przypadku grup pojazdów, autobusów i samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t w następujący sposób:

 • na autostradach, drogach ekspresowych i drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – do 80 km/h,
 • na pozostałych drogach – do 70 km/h.

Niektóre drogi w terenie zabudowanym i w strefie zamieszkania są opatrzone znakiem zakazu wjazdu dla pojazdów przekraczających określoną masę całkowitą.

Jakie są dopuszczalne prędkości w obszarze zabudowanym, a jakie w strefie zamieszkania?

Choć teren zabudowany i strefa zamieszkania mogą wydawać się tym samym, jest między nimi duża różnica. Obszar zabudowany to m.in. teren w całym mieście, a strefa zamieszkania obejmuje niewielką powierzchnię np. część dzielnicy. Dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h przez całą dobę (po nowelizacji Ustawy z 1 czerwca 2021 roku), chyba że pojawia się znak określający inną dozwoloną prędkość. Strefa zamieszkania oznaczana jest znakiem D-40 i na terenie takiego obszaru nie wolno przekraczać prędkości 20 km/h, piesi mogą poruszać się swobodnie oraz zawsze mają pierwszeństwo.

Gdzie nie obowiązują limity prędkości?

Wielu kierowców lubi szybką jazdę, jednak taka rozrywka to zawsze duże ryzyko. Jak wskazują dane udostępniane przez Komendę Główną Policji, nawet ¼ wypadków drogowych jest spowodowana przekroczeniem dopuszczalnej prędkości lub niedostosowaniem jej do warunków panujących na drodze.

Kierowca musi odznaczać się zdrowym rozsądkiem i dostosowywać szybkość jazdy nie tylko do nałożonych przez prawo ograniczeń, lecz także do stanu nawierzchni, warunków atmosferycznych oraz własnych umiejętności. Najwyższa dopuszczalna prędkość w Polsce to 140 km/h dozwolona na autostradzie. Szybsza jazda bez ryzyka otrzymania mandatu możliwa jest za zachodnią granicą. Na autostradach w Niemczech nie ma ograniczenia prędkości.

Jakie są mandaty za przekroczenie prędkości?

Niekiedy kierowcom zdarza się przeoczyć znak ograniczenia prędkości np. gdy zmniejszona dozwolona prędkość dotyczy terenu całego miasta. Konsekwencją zbyt szybkiej jazdy może być zatrzymanie kierowcy przez patrol policji i otrzymanie mandatu, punktów karnych lub nawet odebranie prawa jazdy.

Wysokość kary w zależności od przekroczenia prędkości

Kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości po zmianach we wrześniu 2022 r.:

 • o 10 km/h — 50 zł;
 • o 11 — 15 km/h — 100 zł i 3 punkty karne;
 • o 16 — 20 km/h — 200 zł i 6 punktów karnych;
 • o 21 — 25 km/h — 300 zł i 6 punktów karnych;
 • o 26 — 30 km/h — 400 zł i 10 punktów karnych;
 • o 31 — 40 km/h — 800 zł i 13 punktów karnych;
 • o 41 — 50 km/h — 1000 zł i 15 punktów karnych;
 • o 51 — 60 km/h — 1500 zł i 15 punktów karnych;
 • o 61 — 70 km/h — 2000 zł i 15 punktów karnych;
 • o 71 km/h i więcej — 2500 zł i 15 punktów karnych.