Kiedy musimy zapłacić PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych to w skrócie PCC. Szczegółowe regulacje dotyczące tej daniny znajdziemy w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Trzeba go zapłacić przy umowie pożyczki, darowizny, ustanowienia dożywocia, hipoteki, umowie spółki, w końcu sprzedaży oraz zamianie rzeczy. Przy umowie sprzedaży ruchomości stawka podatku wynosi 2 proc. PCC dotyczy umów zawieranych tylko na terenie Polski.

Daninę musimy uiścić w terminie czternastu dni od powstania obowiązku podatkowego do właściwego urzędu skarbowego. Inaczej będzie w przypadku zawierania umowy w formie aktu notarialnego. Płatności dokonujemy wówczas u notariusza i to on przelewa odpowiednią kwotę fiskusowi.

Kiedy nie musimy płacić PCC?

Jak przy wielu innych daninach, także w przypadku podatku od czynności prawnych, istnieją wyjątki, czyli sytuację, kiedy nie dzielimy się pieniędzmi ze skarbem państwa. PCC nie płacimy, jeżeli przedmiot, który podlega opodatkowaniu, ma wartość mniejszą niż tysiąc złotych. Podatek od czynności prawnych w przypadku sprzedaży rzeczy opłaca kupujący. Jeśli więc kupujemy samochód, wówczas opłacamy PCC.

Jak wypełnić PCC 3?

Formularz PCC 3 wypełnimy przez internet. Jest on dostępny na Portalu Podatkowym pod adresem podatki.gov.pl w zakładce e-Deklaracje. Jeżeli chcemy złożyć papierową wersję formularza, wówczas zanosimy go osobiście albo przesyłamy pocztą do właściwego urzędu skarbowego. Musimy pamiętać, że gdy korzystamy z usług Poczty Polskiej, wówczas data stempla pocztowego jest dniem, w którym złożyliśmy deklarację. Inaczej będzie w przypadku skorzystania z usług innych operatorów pocztowych.

Formularz PCC 3 – jak wypełnić krok po kroku?

Na samym początku należy podać datę umowy, której dotyczy obowiązek podatkowy. Musimy więc wskazać dzień kupna samochodu, czy też zawarcia umowy pożyczki. Następnym krokiem jest podanie identyfikatora podatkowego, czyli numeru NIP albo PESEL. Później z listy wybieramy urząd skarbowy, do którego zostanie wysłany dokument. Poniżej musimy zaznaczyć, czy składamy deklarację podatkową po raz pierwszy, czy też dokonujemy korekty.

W dalszej części formularza uzupełniamy dokładny adres. Później podajemy informacje dotyczące umowy, od jakiej odprowadzamy podatek. Szczególnie istotne jest wskazanie tego, czy kontrakt został zawarty na terenie Polski. Poniżej znajdziemy tabelkę, do której we właściwej rubryce wpisujemy kwotę podlegającą opodatkowaniu. Formularz sam wyliczy wysokość należnego podatku. Mamy więc pewność, że uiścimy do urzędu właściwą kwotę. Na końcu przeczytamy pouczenia związane z odpowiedzialnością karną za podanie niewłaściwych informacji.

Jak zapłacić pcc 3 przez internet?

Opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych przez internet to najłatwiejszy sposób z wywiązania się z obowiązku podatkowego. Wystarczy, że zalogujemy się do naszej bankowości internetowej. Następnie w zakładce przelewy wybieramy opcję: podatkowy. Wówczas musimy podać informację, że chcemy zapłacić daną daninę poprzez wpisanie skrótu PCC 3 oraz wybrać właściwy urząd skarbowy. Bank sam podpowie numer konta. Wystarczy, że wpiszemy kwotę należnego podatku oraz wyślemy przelew. Jeżeli nie korzystamy z bankowości internetowej, wówczas numer konta do urzędu skarbowego, znajdziemy na jego stronie internetowej.

Jak wypełnić pcc 3 – kupno samochodu. Wzór – gdzie znaleźć?

Najczęściej podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacimy po zakupie samochodu. W takim przypadku musimy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu rubryki o numerze 24 w formularzu PCC 3. Dotyczy ona zwięzłego opisu przedmiotu umowy. Wpisujemy w niej między innymi markę i model zakupionego pojazdu, rok jego produkcji, numer rejestracyjny, dane dotyczące stanu technicznego auta.

Skarbówka potrzebuje tych informacji, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zaniżenia wartości samochodu. Nieuczciwi kupujący starają się czasem podawać niższą kwotę niż ta, za którą faktycznie nabyli pojazd. Uiszczenie podatku we właściwej wysokości to kolejny stres, z jakim musimy się zmierzyć, gdy czeka nas kupno samochodu. Wzór formularza PCC 3 jest na szczęście taki sam jak w przypadku zawierania innych umów.

Wypełnienie formularza PCC 3 może okazać się łatwiejsze, niż się wydaje. Wszystkich formalności dokonujemy w domu, nie przejmując się koniecznością wizyty w urzędzie. Formularz sam wyliczy należną daninę, więc nie musimy bać się, że popełniliśmy błąd w wyliczeniach. Pozwala to oszczędzić stresu i niepotrzebnego stania w kolejkach.