• PCC-3 to podatek od czynności cywilnoprawnych, który trzeba zapłacić po zakupie samochodu. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży
  • W przypadku kupna ruchomości na terenie Polski stawka takiego podatku odpowiada 2 proc. ceny widocznej na umowie, czyli wartości kupionego samochodu
  • Kara za niedopełnienie tej formalności może wynieść od 10 do nawet 2 tys. proc. (!) płacy minimalnej. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach kupujący jest zwolniony z tej opłaty
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Wymiana samochodu to nie sama przyjemność, trzeba bowiem pamiętać o towarzyszących tej czynności obowiązkach. Zawiadomienie o zbyciu starego pojazdu, zawiadomienie o nabyciu nowego, wypowiedzenie polisy OC, opłacenie nowej... Do tych formalności dochodzi jeszcze konieczność rozliczenia PCC-3. Dobra informacja: żeby to zrobić, nie trzeba nawet pojawiać się w urzędzie.

Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo

PCC-3. Ile jest czasu na zapłatę podatku od zakupu samochodu?

Szczegółowe regulacje dotyczące tej daniny znajdziemy w ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Trzeba go zapłacić przy umowie pożyczki, darowizny, ustanowienia dożywocia, hipoteki, umowie spółki, w końcu kupnie oraz zamianie rzeczy. Przy umowie sprzedaży ruchomości stawka podatku wynosi 2 proc. wartości przedmiotu. PCC-3 dotyczy tylko umów zawieranych na terenie Polski.

Daninę należy uiścić w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, czyli zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Ten zapis nie dotyczy jednak osób, które podpisały umowę u notariusza – wówczas to u niego dokonujemy płatności, a on przelewa odpowiednią kwotę fiskusowi.

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili podpisania umowy Foto: Auto Świat
Obowiązek podatkowy powstaje w chwili podpisania umowy

PCC 3. Kto nie musi płacić podatku od zakupu samochodu?

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których odstępuje się od obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Pieniędzmi nie trzeba dzielić się ze Skarbem Państwa, jeśli:

  • jedna ze stron umowy jest zwolniona z VAT (np. komis samochodowy);
  • przedmiot podlegający opodatkowaniu ma wartość równą lub mniejszą niż 1 tys. zł;
  • kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce;
  • umowa została zawarta za granicą;
  • nabywcą są siły zbrojne, urząd konsularny lub inny przedstawiciel obcego państwa;
  • samochód kupiła organizacja pożytku publicznego;
  • kupującym jest osoba o stwierdzonej niepełnosprawności.
Cena niższa niż 1 tys. zł zwalnia z opłacania PCC 3 Foto: Auto Świat
Cena niższa niż 1 tys. zł zwalnia z opłacania PCC 3

PCC-3. Jak i gdzie wypełnić formularz?

Chociaż deklarację ws. PCC-3 trzeba złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym, nie oznacza to, że trzeba umawiać się na wizytę stacjonarną albo wysyłać papiery pocztą. Dokument najprościej będzie złożyć elektronicznie w usłudze e-Deklaracje, podpisując go danymi autoryzacyjnymi albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz podatkowy PCC-3 jest dostępny na Portalu Podatkowym.

Jak wypełnić formularz PCC-3? Instrukcja krok po kroku

Na samym początku należy podać datę umowy, której dotyczy obowiązek podatkowy. Musimy więc wskazać dzień kupna samochodu, czy też zawarcia umowy pożyczki. Następnym krokiem jest podanie identyfikatora podatkowego, czyli numeru NIP albo PESEL. Później z listy wybieramy urząd skarbowy, do którego zostanie wysłany dokument. Poniżej musimy zaznaczyć, czy składamy deklarację podatkową po raz pierwszy, czy też dokonujemy korekty.

Formularz PCC 3 Foto: Auto Świat
Formularz PCC 3

W dalszej części formularza uzupełniamy dokładny adres. Później podajemy informacje dotyczące umowy, od jakiej odprowadzamy podatek (czy została zawarta w Polsce?), i dane przedmiotu (m.in. markę i model zakupionego pojazdu, rok jego produkcji, numer rejestracyjny, dane dotyczące stanu technicznego auta. Skarbówka potrzebuje tych informacji, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zaniżenia wartości pojazdu, co jest częstą praktyką wśród nieuczciwych kupujących i sprzedawców.

Nieco niżej znajdziemy tabelkę, do której we właściwej rubryce wpisujemy kwotę podlegającą opodatkowaniu. Formularz sam wyliczy wysokość należnego podatku, mamy więc pewność, że w dalszym etapie uiścimy właściwą kwotę. Na końcu przeczytamy pouczenia związane z odpowiedzialnością karną za podanie niepoprawnych informacji.

PCC-3. Jak zapłacić podatek przez internet?

Opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych przez internet to najłatwiejszy sposób z wywiązania się z tego obowiązku. Wystarczy, że zalogujemy się do naszej bankowości internetowej. Następnie w zakładce z rodzajami przelewów wybieramy opcję "podatkowy".

W otwartym oknie musimy w polu ze szczegółami przelewu wpisać skrót PCC-3 i wybrać właściwy urząd skarbowy. Wówczas aplikacja mobilna sama podpowie numer rachunku. Potem wystarczy już tylko wpisać kwotę należnego podatku i zlecić wysłanie przelewu. Prawda, że zadziwiająco proste?

Wypełnienie formularza PCC-3 i opłacenie podatku od zakupu samochodu w istocie jest łatwiejsze, niż się wydaje. Możemy wywiązać się z tego obowiązku, praktycznie nie ruszając się z własnej kanapy (chyba że po umowę...), a do tego na podstawie wprowadzonych danych formularz sam wylicza należną państwu daninę. Po co tracić czas (i nerwy!) na stanie w kolejkach w urzędzie i na poczcie?