Wykupując ubezpieczenie, nie wszyscy kierowcy dokładnie czytają warunki umowy. Zniechęca ich do tego liczba podpunktów oraz niezrozumiała dla większości specyficzna terminologia ubezpieczeniowa. Nie wolno jednak tego lekceważyć, bo często pod skomplikowanymi hasłami mogą kryć się pułapki.

Szczególną uwagę na ogólne warunki umowy powinni zwrócić kierowcy wybierający ubezpieczenia autocasco, w których obowiązki i wyłączenia mogą być dość dowolnie ustalane przez ubezpieczycieli. W tym przypadku walka o zdobycie klienta zmusza firmy do stosowania różnych zabiegów, które nie zawsze są do końca uczciwe.

W celu obniżenia składek stosuje się takie chwyty, jak zrzucanie części odpowiedzialności na ubezpieczonych lub wprowadzenie różnych wariantów wyceny. Powszechną praktyką jest też pomniejszanie kwoty odszkodowania o wysokość amortyzacji części, czyli obniżanie wartości części niezbędnych do naprawy samochodu. W tym przypadku ubezpieczyciele stosują ten zabieg podczas likwidacji szkody w ramach polis zarówno AC, jak i OC, choć w drugim przypadku praktyka ta została uznana za niezgodną z prawem.

Pamiętajmy, że podpisując umowę z ubezpieczycielem, zgadzamy się na jej warunki. Późniejsze tłumaczenie, że nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę podpisaliśmy, nie będzie miało większego znaczenia.

Poniżej wyjaśniamy najczęściej spotykane terminy w umowach ubezpieczeniowych.

Amortyzacja części - Jest to współczynnik (najczęściej wyrażony procentowo), o jaki ubezpieczyciel zmniejsza cenę nowych części uwzględnionych w wycenie naprawy. To powszechna praktyka ubezpieczycieli, mająca na celu zaniżanie kwoty odszkodowań. Manewr zazwyczaj stosowany jest w przypadku aut starszych niż 3-letnie. Według firm części wraz z wiekiem auta zużywają się, a co za tym idzie – ich wartość jest znacznie niższa.

Dlatego zwrot pieniędzy za nowe podzespoły w przypadku uszkodzonych „kilkulatków” byłby nieuzasadnionym wzbogaceniem się poszkodowanego – argumentują. Dzięki takiemu sposobowi myślenia zakłady ubezpieczeniowe płacą tylko część wartości nowych elementów. W przypadku aut starszych najczęściej wypłacane jest zwykle od 60 do 40 proc. wartości nowych zamienników! Praktyką tą zajął się Sąd Najwyższy, który (w uchwale z 12 kwietnia 2012 r.) uznał, że w ramach OC jest to działanie niezgodne z prawem, a ubezpieczyciel musi uwzględniać w wycenie koszt nowych podzespołów. Co prawda, w decyzji zaznaczono, że odszkodowanie może być obniżone, ale tylko wtedy, gdy ubezpieczyciel wykaże, że faktycznie doprowadzi to do wzrostu wartości pojazdu.

Decyzja ta nie odnosi się do dobrowolnych umów AC, w przypadku których praktyki takie wciąż są legalnie stosowane, jeśli informacja o tym zawarta jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Większość ubezpieczycieli zamieszcza w umowie stosowne tabele.

TO RYZYKUJESZ: jeśli nie „wykupisz” amortyzacji w polisie autocasco, w przypadku starszego auta musisz liczyć się z zaniżeniem kwoty odszkodowania.

Cesja - Jest to przeniesienie praw do odszkodowania na inną osobę lub firmę. Z takim terminem mogą się spotkać właściciele samochodów kupionych na kredyt.

TO RYZYKUJESZ: w razie likwidacji szkody odszkodowanie może trafić do banku, a nie do osoby faktycznie użytkującej auto.

Franszyza integralna - Jest to wartość (zazwyczaj określona kwotowo), do wysokości której ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności, czyli nie wypłaca ubezpieczenia – np. jeśli franszyzę integralną w umowie ustalono w wysokości 500 zł, oznacza to, że można zapomnieć o odszkodowaniu za drobne uszkodzenia, jeżeli koszt naprawy nie przekracza tej kwoty! Franszyza integralna, nazywana też szkodą minimalną, stosowana jest wyłącznie w polisach autocasco.

TO RYZYKUJESZ: za drobne uszkodzenia ubezpieczyciel nie zapłaci.

Franszyza redukcyjna - Zapis taki pojawia się czasami w umowach autocasco. To ustalona w warunkach umowy kwota, o jaką zawsze jest obniżane odszkodowanie! Ubezpieczyciele rzadko stosują taką klauzulę i zastępują ją różnymi wariantami udziału własnego.

TO RYZYKUJESZ: odszkodowanie, bez względu na jego wysokość, zawsze będzie pomniejszone o stałą kwotę, określoną w warunkach umowy.

Szkoda całkowita - W przypadku OC szkoda całkowita następuje tylko wtedy, gdy koszt naprawy przekracza wartość rynkową auta. W polisach autocasco ustalona jest ona na poziomie 70 proc. wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody. Ubezpieczyciele w razie likwidacji szkód w starszych autach przy wycenie szkody często tak dobierają części i roboczogodzinę, aby naprawa była nieopłacalna. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie wartości auta pomniejszonej o wartość wraku. To zdecydowanie najlepszy wariant likwidacji szkody z punktu widzenia ubezpieczyciela – wystarczy zaniżyć pierwszą wartość, przy jednoczesnym zawyżeniu ceny rozbitego pojazdu, by wypłacona kwota była niższa niż koszt naprawy samochodu.

TO RYZYKUJESZ: ubezpieczyciel może zaniżyć wartość auta, a za otrzymane odszkodowanie nie da się go naprawić.

Wycena kosztorysowa - Klientom wybierającym polisę autocasco ubezpieczyciel daje do wyboru 2 warianty wyceny szkody: kosztorysowy (gotówkowy) i serwisowy (bezgotówkowy). Różnica jest nie tylko w składce, ale też w późniejszej wysokości odszkodowania. W wycenie kosztorysowej po oględzinach pojazdu przez likwidatora sporządzany jest kosztorys naprawy, a odszkodowanie wypłaca się – w postaci gotówki – bezpośrednio ubezpieczonemu. Niestety, w tym wariancie stawki za roboczogodzinę są znacznie niższe niż w wycenie serwisowej (zazwyczaj stanowią ułamek średniej stawki w warsztatach autoryzowanych na danym terenie), a cenę zamienników pomniejsza o amortyzację. Potrącenie może być bardzo wysokie, np. w polisie towarzystwa HDI Asekuracja dla aut starszych niż 3 lata amortyzacja części wynosi aż 60 proc.!

TO RYZYKUJESZ: niższa składka oznacza niskie odszkodowanie – w takich przypadkach do solidnej naprawy auta trzeba będzie sporo dopłacić.

Wycena serwisowa - To zdecydowanie najkorzystniejszy wariant wyceny. Decydując się na tę opcję, co prawda zapłacimy wyższą składkę, ale będziemy mieć pewność, że ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty naprawy auta. W tym przypadku wycena odbywa się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez warsztat znajdujący się w sieci naprawczej danego ubezpieczyciela. Uwzględnia się tu części oryginalne lub zamienniki akceptowane przez producenta.

TO RYZYKUJESZ: wybierając wariant serwisowy, ryzykujemy to, że ubezpieczyciel łatwiej będzie mógł uznać szkodę całkowitą, która jest najczęściej mniej korzystna dla ubezpieczonego.

Wyczerpanie sumy ubezpieczenia - W większości towarzystw w przypadku autocasco obowiązuje zasada wyczerpywania się sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że firmy gwarantują wypłatę odszkodowań za wszystkie szkody zgłoszone w czasie trwania umowy wyłącznie w wysokości sumy ubezpieczenia, na jaką została zawarta polisa. W praktyce oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której po kolejnej kolizji w ciągu roku od zawarcia autocasco właściciel auta nie otrzyma pełnej kwoty odszkodowania. Żeby uniknąć takiej sytuacji, warto wybrać droższą opcję, w której suma ubezpieczenia nie wyczerpuje się, lub doubezpieczyć auto po kolizji, jeśli ubezpieczyciel oferuje takie rozwiązanie.

TO RYZYKUJESZ: odszkodowanie za kolejne kolizje może nie pokryć faktycznych kosztów naprawy.

Wyłączenie odpowiedzialności - Zakres ubezpieczenia w przypadku polis autocasco może być dość dowolnie ustalany przez ubezpieczyciela. Dlatego też w warunkach umowy pojawia się wiele wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, czyli spis okoliczności, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Zanim wybierzemy ubezpieczenie, warto porównać treść umowy w kilku towarzystwach – w niektórych listy obostrzeń potrafią być naprawdę długie. Zazwyczaj w umowach można znaleźć działy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności, ale zdarzają się też nieuczciwe firmy, które ukrywają je w różnych częściach OWU!

TO RYZYKUJESZ: gdy zdecydujeszsię na tanią polisę autocasco, zakres ochrony może być znacznie ograniczony.

Ubezpieczenia direct - Coraz popularniejsza forma sprzedaży polis ubezpieczeniowych (przez telefon lub internet). Towarzystwa działające w ten sposób mają niższe koszty i nie korzystają z pośredników, dzięki czemu oferują zazwyczaj tańsze ubezpieczenia niż tradycyjni ubezpieczyciele.

TO ZYSKUJESZ: tańsze ubezpieczenie i możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia.

TO RYZYKUJESZ: niższy poziom obsługi w stosunku do tradycyjnych towarzystw.

Udział własny - To częsty chwyt ubezpieczycieli, mający na celu przyciągnięcie klientów niższą ceną polisy autocasco. Firmy proponują klientom obniżenie składki proporcjonalnie do wzrostu ich udziału własnego. Niekiedy może sięgać on nawet 50 proc. Warto jednak dobrze przemyśleć opłacalność tej opcji. Decydując się na taki wariant, trzeba być świadomym tego, że odszkodowanie zostanie znacznie obniżone.

W praktyce oznacza to, że jeśli wybierzemy np. 25 proc. udziału własnego w polisie AC, do naprawy w wysokości 10 000 zł będziemy musieli dopłacić z własnej kieszeni 2500 zł. Ubezpieczający może zazwyczaj zrezygnować z udziału własnego, wówczas jednak składka będzie znacznie wyższa. W takim przypadku może się okazać, że najtańsza oferta wcale nie jest już tak atrakcyjna. Niektórzy ubezpieczyciele narzucają udział własny, bez możliwościjego wycofania, osobom z grupy podwyższonego ryzyka, np. młodym kierowcom.

TO RYZYKUJESZ: przy dużym współczynniku udziału własnego koszt naprawy będzie znacznie wyższy od kwoty uzyskanego odszkodowania.

Zakres terytorialny - Osoby wybierające autocasco rzadko zwracają uwagę na to, jaki jest zakres terytorialny polisy. Zazwyczaj takie pytania pojawiają się tuż przed wyjazdem na wakacje, kiedy ubezpieczenie zostało już wykupione. Najtańsze na rynku polisy często obowiązują jedynie na terenie Polski, a za rozszerzenie zakresu terytorialnego trzeba oczywiście dopłacić przy ich zawieraniu! Uwaga: większość ubezpieczycieli nie obejmuje swoją ochroną szkód powstałych na terytorium byłych republik radzieckich, nawet za dodatkową opłatą.

TO RYZYKUJESZ: wyjeżdżając za granicę, możesz utracić ochronę autocasco.