Sygnalizacja świetlna — jak działa?

Kolory świateł sygnalizacji są wszystkim dobrze znane. Dla pewności przypomnijmy jednak cztery sygnały stosowane w Polsce:

  • czerwony to zakaz wjazdu za sygnalizator lub linię wyznaczoną na drodze, 
  • czerwony+żółty oznacza zakaz, ale informuje, że należy przygotować się do ruchu,
  • zielony — zezwala na poruszanie się, pamiętajmy, że nie możemy wjechać na skrzyżowanie, jeśli nie mamy możliwości opuszczenia go (np. zjazd jest blokowany przez jakiś inny pojazd) lub utrudniłoby to ruch pieszych,
  • żółty sygnalizacja świetlna zabrania wjazdu za sygnalizator, chyba że twój samochód musiałby gwałtownie wyhamować, stwarzając niebezpieczeństwo dla innych. Sygnał ten oznacza też, że zaraz będzie wyświetlony kolor czerwony.

Kiedy można zawracać na skrzyżowaniu ze światłami?

W Polsce sygnalizacja świetlna ma dwie podstawowe odmiany: sygnały ogólne i kierunkowe. Te pierwsze to klasyczne koła o odpowiedniej barwie. Na skrzyżowaniu tego typu możemy zawrócić, jeśli nic innego nie zabrania wykonania takiego manewru. Zgodnie z zasadami na zielonym świetle mamy pierwszeństwo — jeśli skręcamy w lewo, jak zwykle musimy przepuścić pojazdy jadące prosto i na prawo.

Sygnalizatory kierunkowe, czyli bezkolizyjne to popularne „strzałki świetlne” określające kierunek, w który możemy skręcić i być pewni, że inni uczestnicy ruchu nie zajadą nam drogi w ramach zasady ograniczonego zaufania. Na skrzyżowaniu z takimi światłami możemy zawrócić tylko wtedy, gdy zapalona jest strzałka zezwalająca na zawrócenie — albo skierowana w lewo i w dół, albo w kształcie odwróconego U. Wielu kierowców nie wie, kiedy można zawracać na skrzyżowaniu ze światłami: nie wolno tego robić, gdy strzałka zezwala tylko na skręt w lewo. Wówczas mogłoby dojść do zderzenia z pojazdem z naszej prawej strony, skręcającym w swoje prawo. Na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej jest możliwe zawrócić, nawet gdy niebieskie znaki pozwalają tylko na zwrot w lewo.

Strzałki warunkowe — gdzie nie można zawracać?

Sygnalizatora kierunkowego nie należy mylić z tak zwaną strzałką kierunkową, znajdującą się obok. Najczęściej wskazują drogę w prawo, ale bywają też zielone strzałki kierunkowe w lewo. Ten sygnał zezwala na skręt we wskazaną drogę, nawet jeśli ogólna sygnalizacja świetlna tego zakazuje: musimy najpierw zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie. Sygnalizator kierunkowy pozwalający tylko na jazdę w lewo jest miejscem, gdzie nie można zawracać, ale osobna lewoskrętna strzałka kierunkowa daje nam możliwość zawrócenia z lewego, skrajnego pasa ruchu, o ile inne znaki lub linie tego nie uniemożliwiają.

Sygnalizacja świetlna i zawracanie: podsumowanie

Powtórzmy więc sobie, gdzie nie można zawracać:

  • tam, gdzie uniemożliwiają nam to znaki (np. zakaz zawracania, zakaz skrętu w lewo), linie ciągłe, albo powierzchnia wyłączona,
  • gdy na sygnalizatorze kierunkowym znajduje się wyłącznie strzałka w lewo.

Te zasady są dość skomplikowane. Warto też mieć w pamięci, kiedy można zawrócić na skrzyżowaniu ze światłami:

  • kiedy mamy zielone światło na sygnalizatorze ogólnym,
  • jeśli kierunkowa sygnalizacja świetlna zawiera albo dwie strzałki: w lewo oraz na dół, albo jedną o kształcie odwróconego U,
  • gdy zezwala nam na to strzałka kierunkowa w lewo i zatrzymamy się przed skrętem.

Możemy też zawrócić, gdy na skrzyżowaniu nie ma świateł, ale niebieska tabliczka lub znak poziomy zezwala na skręt w lewo, nawet gdy nie ma tam strzałki w dół. Warto pamiętać, gdzie nie można zawracać, bo mandaty za łamanie tych zasad bywają bardzo wysokie.