• Za złamanie omawianych przepisów grozi mandat w wysokości 500 zł
  • Opisywane zasady dotyczą kontroli drogowych przeprowadzanych nie tylko przez policjantów. Kontrole mogą przeprowadzać także umundurowani strażnicy gminni, miejscy, leśni oraz osoby działające w imieniu zarządcy drogi
  • Warto pamiętać, że nieumundurowany policjant może zatrzymać do kontroli wyłącznie na obszarze zabudowanym
  • Zachęcamy do uzupełnienia specjalnej ankiety, która znajduje się pod artykułem

Przepisy ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nakładają na kierowcę nowe obowiązki. Zmiany dotyczą też pasażerów. Chodzi o kontrole policyjne. Nowelizacja bardzo dokładnie opisuje, do czego zobligowane są osoby podróżujące zatrzymywanym pojazdem. Za złamanie wspomnianych obowiązków grozi 500 zł mandatu.

W nowelizacji rozporządzenia czytamy, że w przypadku gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem:

  • zatrzymuje pojazd,
  • trzyma ręce na kierownicy (pierwsza zmiana).

Dodatkowo, na polecenie kontrolującego:

  • wyłącza silnik pojazdu,
  • włącza światła awaryjne,
  • umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

Nowe regulacje dotyczą nie tylko kierowców, ale również pasażerów, którzy mogą teraz opuścić pojazd lub motorower jedynie za zgodą kontrolującego (druga zmiana).

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo

Kontrole drogowe — co się zmieniło?

Co ważne, kontrolę drogową może przeprowadzać nie tylko policjant. Uprawnieni są również umundurowani strażnicy gminni, miejscy, leśni, funkcjonariusze Straży Parku (to umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych i zaliczana do policji administracyjnych - red.) oraz osoby działające w imieniu zarządcy drogi. Wszystkie osoby, z wyjątkiem policjantów, muszą posiadać specjalne upoważnienie do przeprowadzania kontroli drogowej.

Warto pamiętać, że nieumundurowany policjant może zatrzymać nas do kontroli drogowej wyłącznie na obszarze zabudowanym.

Za co największy mandat w 2024 r.

Warto pamiętać, że w myśl obowiązującego taryfikatora mandatów, największymi karami zagrożone są poniższe wykroczenia:

Wykroczenie Wysokość mandatu Wysokość mandatu w warunkach recydywy
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub wchodzi na to przejście 1500 zł 3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 1500 zł 3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 1500 zł 3000 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 1500 zł 3000 zł
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 1500 zł 3000 zł
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 1500 zł 3000 zł
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 1500 zł 3000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 2000 zł 4000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały 2000 zł 4000 zł
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych 2000 zł nie podlega recydywie
Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h 1500 zł 3000 zł
Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h 2000 zł 4000 zł
Przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h 2500 zł 5000 zł
Ładowanie formularza...