Dopuszczalne prędkości w Polsce

Przepisy dotyczące dopuszczalnych prędkości na polskich drogach są zawarte w art. 20. i 21. Dziennika Ustaw – Prawo o ruchu drogowym. Dopuszczalne prędkości w Polsce zależą nie tylko od typu drogi, lecz także od rodzaju pojazdu. Dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t wynoszą:

 • 140 km/h – na autostradach,
 • 120 km/h – na drogach ekspresowych dwujezdniowych
 • 100 km/h – na drogach ekspresowych jednojezdniowych i na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,
 • 90 km/h – na pozostałych drogach poza terenem zabudowanym.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Jakie są dopuszczalne prędkości dla cięższych pojazdów?

Dopuszczalne prędkości są inne w przypadku zespołów pojazdów (czyli samochodu z przyczepą), autobusów i samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t:

 • 80 km/h – na autostradach,
 • 80 km/h – na drogach ekspresowych dwujezdniowych
 • 80 km/h – na drogach ekspresowych jednojezdniowych i na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu,
 • 70 km/h – na pozostałych drogach poza terenem zabudowanym.

Jakie są dopuszczalne prędkości w obszarze zabudowanym, a jakie w strefie zamieszkania?

Dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h przez całą dobę. Na obszarze zabudowanym – inaczej niż poza obszarem zabudowanym – za pomocą znaków drogowych prędkość może być nie tylko obniżona, lecz także podwyższona.

Strefa zamieszkania oznaczana jest znakiem D-40 i na terenie takiego obszaru nie wolno przekraczać prędkości 20 km/h, piesi mogą poruszać się swobodnie całą szerokością drogi oraz mają pierwszeństwo przed pojazdami.

Wysokość kary w zależności od przekroczenia prędkości

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w Polsce wynoszą obecnie:

 • do 10 km/h – 50 zł;
 • 11-15 km/h – 100 zł;
 • 16-20 km/h – 200 zł;
 • 21-25 km/h – 300 zł;
 • 26-30 km/h – 400 zł;
 • 31-40 km/h – 800 zł (1600 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
 • 41-50 km/h – 1000 zł (2000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
 • 51-60 km/h – 1500 zł (3000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
 • 61-70 km/h – 2000 zł; (4000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
 • ponad 70 km/h – 2500 zł (5000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy).