To się może przydarzyć każdemu. Jeszcze wczoraj dokument był, a dziś go nie ma. Mógł zostać zgubiony, paść łupem złodzieja albo trafić do pralki w kieszeni letniej kurtki… Na szczęście przepisy pozwalają pechowcom i roztargnionym na odzyskanie utraconych „ważnych papierów”, tablic rejestracyjnych itp. Nie warto z tym zwlekać, bowiem wobec osób lekceważących prawo są już one bardziej surowe.

Za kierowanie pojazdem bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, do których należą przede wszystkim prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, grozi mandat w wysokości 50 zł za brak każdego z wymienionych dokumentów (nie więcej niż 250 zł, ale to ograniczenie dotyczy przede wszystkim profesjonalistów kierujących samochodami ciężarowymi, którzy muszą wozić ze sobą rozliczne świadectwa kwalifikacji itp.).

Foto: Auto Świat
Zgubiłeś dokumenty? Zobacz jak je odzyskać

Z kolei brak tablic rejestracyjnych nie jest ujęty w taryfikatorze, policjant może więc – wedle własnego uznania – ukarać nas mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. Samodzielnie wykonane tablice nie polepszą naszej sytuacji – możemy nawet zostać posądzeni o fałszowanie znaków rejestracyjnych! Są też i takie dokumenty, jak np. karta pojazdu, które na co dzień nie są potrzebne, ba, nawet zaleca się przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Okazują się jednak niezbędne przy wszelkich czynnościach urzędowych.

W przypadku utraty karty pojazdu należy zwrócić się do wydziału komunikacji, w którym zarejestrowane jest auto, z prośbą o wydanie wtórnika. Należy tam przedłożyć:• wypełniony formularz wniosku;• dowód osobisty (do wglądu);• dowód rejestracyjny;• tablice rejestracyjne (dotyczy aut z „białymi” tablicami);• dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);• oświadczenie o utracie (zagubieniu) karty pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (a w wypadku zniszczenia karty – dotychczasową kartę lub jej pozostałości).

strona 2

W razie utraty karty pojazdu procedura obejmuje również obowiązkową wymianę dowodu rejestracyjnego. Ponieważ trzeba na niego czekać do 30 dni, to – jeśli nie chcemy unieruchamiać auta na ten okres – należy również złożyć wniosek o wydanie pozwolenia czasowego (czyli tzw. tymczasowego dowodu rejestracyjnego).Koszty: samo wydanie wtórnika karty pojazdu kosztuje 75 zł plus 0,50 zł tzw. opłaty ewidencyjnej. Dodatkowo trzeba jednak będzie zapłacić 54 zł (plus 0,50 zł) za nowy dowód rejestracyjny oraz 12,50 zł (plus 0,50 zł) za nowe znaki legalizacyjne (nalepki na tablice). Za pozwolenie czasowe zapłacimy 13,50 zł (plus 0,50 zł).

W przypadku utraty karty nowo zakupionego pojazdu przed jego przerejestrowaniem, zgłaszając auto w swoim wydziale komunikacji, należy przedłożyć dokumenty wymienione powyżej (z tym że oświadczenie o utracie karty złożyć może nabywca lub poprzedni właściciel samochodu) oraz zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący (wydział komunikacji) właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające niezbędne do rejestracji dane zawarte w zagubionym dokumencie. Uzyskanie tego zaświadczenia wymaga z reguły osobistego stawienia się w urzędzie, w którym zarejestrowany był samochód, ale nie to jest największym problemem. Interesujący nas dokument uzyskamy bowiem tylko wtedy, gdy poprzedni właściciel samochodu zgłosił jego sprzedaż w swym wydziale komunikacji.

Foto: Auto Świat
Zgubiłeś dokumenty? Zobacz jak je odzyskać

Koszty: za zaświadczenie z miejsca ostatniej rejestracji potwierdzające dane samochodu zapłacimy najczęściej 17 zł. Pozostałe koszty – jak wyżej.

W przypadku utraty zagranicznych dokumentów przed zarejestrowaniem auta w Polsce musimy uzyskać odpowiednie wtórniki w kraju rejestracji.Koszty: zależą od kraju poprzedniej rejestracji.

Prawo jazdy - W przypadku utraty prawa jazdy wtórnik uzyskamy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Składamy tam: • wypełniony formularz wniosku;• dowód osobisty (do wglądu);• fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiającą lewy półprofil z widocznym lewym uchem bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;• kserokopię posiadanego dokumentu (gdy powodem wystąpienia o wtórnik jest jego zniszczenie);• dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Koszty: koszt wydania wtórnika prawa jazdy wynosi 84 zł.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego wtórnik uzyskamy, składając w wydziale komunikacji:• wypełniony formularz wniosku;• dowód osobisty (do wglądu);• kartę pojazdu, jeśli była wydana;• tablice rejestracyjne (dotyczy tylko aut z „białymi” tablicami);• dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC (do wglądu);• oświadczenie o utracie (zagubieniu) dowodu rejestracyjnego pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (a w wypadku zniszczenia – dotychczasowy dowód lub pozostałości);• wyciąg z rejestru badań technicznych prowadzonego przez stację kontroli pojazdów określający termin następnego badania technicznego (wyciągu nie trzeba składać, jeśli wydział komunikacji dysponuje informacją o terminie następnego badania technicznego lub właściciel auta przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego).

Jeśli chcemy korzystać z auta w okresie oczekiwania na wtórnik,należy złożyć też wniosek o wydanie pozwolenia czasowego. Koszty: wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego kosztuje 54 zł plus 0,50 zł tzw. opłaty ewidencyjnej. Dodatkowo zapłacimy 12,50 zł (plus 0,50 zł) za nowe znaki legalizacyjne (nalepki na tablice). Pozwolenie czasowe kosztuje 18,50 zł (plus 0,50 zł).

strona 3

W przypadku utraty dowodu nowo zakupionego pojazdu przed jego przerejestrowaniem należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie w wydziale komunikacji, w którym auto było ostatnio zarejestrowane. Wymaga to przedłożenia tam umowy kupna-sprzedaży oraz tego, by poprzedni właściciel samochodu zgłosił jego sprzedaż. Koszty: za zaświadczenie z miejsca ostatniej rejestracji zapłacimy najczęściej 17 zł.

W przypadku utraty zagranicznych dokumentów przed zarejestrowaniem auta w Polsce musimy uzyskać odpowiednie wtórniki w kraju rejestracji.Koszty: zależą od kraju poprzedniej rejestracji.

Tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepka kontrolna - W razie utraty tablic rejestracyjnych w wydziale komunikacji składamy:• wypełniony wniosek;• dowód osobisty (do wglądu);• kartę pojazdu (jeśli była wydana);• dowód rejestracyjny;• oświadczenie o utracie (zagubieniu) tablic (tablicy) rejestracyjnych pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub wydane przez policję zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży tablic.

W przypadku starych, „czarnych” tablic wydatki będą największe, bowiem – niezależnie od przyczyny ich utraty – konieczne jest uzyskanie nowych znaków rejestracyjnych (tablice starego wzoru nie są już – przynajmniej oficjalnie – dorabiane, w praktyce operacja sprowadza się więc do ponownej rejestracji auta).

Jeśli w okresie oczekiwania na nowe znaki i dokumenty chcemy korzystać z samochodu, musimy też wystąpić o wydanie pozwolenia czasowego.

Koszty: za komplet nowych tablic zapłacimy 80 zł, do tego dojdą koszty dowodu rejestracyjnego (54 zł plus 0,50 zł opłaty ewidencyjnej), znaków legalizacyjnych (12,50 zł plus 0,50 zł) i nalepki kontrolnej na szybę (18,50 zł plus 0,50 zł). Za pozwolenie czasowe zapłacimy dodatkowo 18,50 zł plus 0,50 zł, a za komplet tablic tymczasowych 30 zł plus 12,50 zł za nalepki legalizacyjne.

W przypadku utraty białych tablic ze znakiem PL musimy wystąpić o wtórniki obu tablic, nawet jeśli brakuje tylko jednej, bowiem dorabiane są tylko tablice wzoru unijnego (z gwiazdkami). Gdy tablice zostały zgubione lub skradzione (a nie zniszczone), można wystąpić o nowe numery rejestracyjne (wydziały komunikacji chętnie na to przystają).Koszty: za komplet tablic zapłacimy 80 zł, a za znaki legalizacyjne 12,50 zł plus 0,50 zł opłaty ewidencyjnej. Wystąpienie o nowe numery pociągnie za sobą koszty jak przy rejestracji auta.

Foto: Auto Świat
Zgubiłeś dokumenty? Zobacz jak je odzyskać

W przypadku utraty białych tablic wzoru unijnego uzupełniamy tylko braki, tzn. możemy wystąpić o wtórnik jednej lub dwu tablic rejestracyjnych. W każdym wypadku zapłacimy także za komplet znaków legalizacyjnych (nalepek na tablice). Można też wystąpić o nowe numery.

Koszty: za jedną tablicę zapłacimy 40 zł, za dwie – 80 zł. Znaki legalizacyjne kosztują 12,50 zł plus 0,50 zł opłaty ewidencyjnej. Wystąpienie o nowe numery pociągnie za sobą koszty jak przy rejestracji auta.

W przypadku utraty znaków legalizacyjnych można uzyskać komplet nowych nalepek na tablice. Wymaga to zgłoszenia się z nimi do wydziału komunikacji.Koszty: komplet znaków legalizacyjnych kosztuje 12,50 zł plus 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.

W przypadku utraty nalepki kontrolnej na szybę wystarczy zwrócić się do wydziału komunikacji o wydanie nowej.Koszty: za nalepkę kontrolną zapłacimy 18,50 zł plus 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.

strona 4

Dowód własności pojazdu, dokumenty celne itp. - W przypadku utraty dowodu własności wszystko zależy od tego, jaki był to dowód – w niektórych sytuacjach zastąpienie go nowym może okazać się banalnie proste, w innych – bardzo trudne. Jeżeli samochód kupiliśmy od licencjonowanej firmy handlowej (np. komisu, autoryzowanej stacji obsługi) lub przedsiębiorstwa, sprawa nie powinna być trudna – sprzedawca powinien wystawić duplikat faktury (dowodu sprzedaży). Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o firmę z Polski, czy z zagranicy, choć w tym drugim przypadku zabiegi organizacyjne mogą być nieco trudniejsze (po części rekompensuje to fakt, że w wielu krajach dokumenty tego rodzaju nie są darzone aż tak dużym szacunkiem jak w Polsce, może się więc okazać, że właściciel „autohandlu” bez zmrużenia oka wyjmie bloczek z kieszeni i wypisze nowy „kwitek”).

W razie zgubienia umowy kupna-–sprzedaży trzeba po prostu sporządzić nową. Jeśli tylko mamy kontakt ze sprzedawcą auta lub przynajmniej jego dane adresowe, nie powinno być z tym problemu. Dużo gorzej, gdy jest inaczej. Tym bardziej więc ostrzegamy przed kupowaniem samochodu od pośrednika, który dysponuje jedynie umową podpisaną in blanco przez sprzedającego. Może się bowiem okazać, że padliśmy ofiarą oszustwa. Zdecydowanie odradzamy próby fałszowania dokumentów sprzedaży!

Foto: Auto Świat
Zgubiłeś dokumenty? Zobacz jak je odzyskać

Jeżeli chodzi o inne dokumenty niezbędne np. do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy, to uzyskanie ich duplikatów czy kopii jest zwykle możliwe, choć dość kłopotliwe. W szczególności nie powinno być problemów z odtworzeniem dokumentów celnych i podatkowych, bowiem przechowywane są one w archiwach odpowiednich urzędów. Koszty: trudne do oszacowania, zależne przede wszystkim od koniecznych podróży itp.

Tabliczka znamionowa - Uzyskanie wtórnika tabliczki znamionowej jest niemożliwe, przepisy przewidują natomiast wykonanie tabliczki zastępczej.Najpierw jednak musimy udać się do stacji kontroli pojazdów, gdzieuzyskujemy zaświadczenie potwierdzające brak tabliczki znamionowej. Następnie w wydziale komunikacji składamy:• wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie tabliczki zastępczej;• zaświadczenie od diagnosty; oraz(do wglądu):• dowód osobisty;• dowód rejestracyjny;• kartę pojazdu (jeśli była wydana).

Po otrzymaniu pozwolenia jedziemy do uprawnionej stacji kontroli pojazdów, która wykona tabliczkę (metalową lub papierową).Koszty: opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł. Wykonanie tabliczki kosztuje 36 zł.