W wolno ssących jednostkach benzynowych wyższy stopień sprężania pozwala osiągnąć większą moc, ale jest ograniczony liczbą oktanową stosowanego paliwa.