Daleko nam też jednak do przekreślenia go, bo jest o 2000 zł tańszy od kolejnego w gamie, a w mieście – wystarcza.