W wielu firmach ubezpieczeniowych przy kupowaniu ubezpieczeń OC i AC w jednym pakiecie można liczyć na uzyskanie dodatkowo korzystnych zniżek.

Kompleksowo ubezpieczony samochód

Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, jest podstawowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych, obowiązkowym w świetle obowiązujących przepisów prawa. OC należy wykupić dla pojazdu mechanicznego najpóźniej w dniu jego zarejestrowania w urzędzie. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach polisy OC obejmuje interes majątkowy ubezpieczonego w razie wypadku z udziałem jego pojazdu, a także w razie wyrządzenia szkód osobowych i majątkowych innym osobom.

Ubezpieczenie AC, czyli Autocasco, jest zaś ubezpieczeniem dobrowolnym, wykupywanym opcjonalnie przez kierowców. Chroni ono samochód ubezpieczonego przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku działania kierowcy lub osób trzecich czy też zdarzeń losowych. Firmy ubezpieczeniowe mogą w sposób dowolny określać, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w swoich ofertach, zakres ubezpieczenia Autocasco. Przykładowo, niektóre firmy za włączenie ryzyka kradzieży oczekują opłacenia dodatkowej składki – warto o tym pamiętać.

Wykupienie ubezpieczeń OC i AC w jednym pakiecie pozwala na kompleksowe zabezpieczenie interesów kierowcy. Pakiet chroni majątek kierowcy w przypadku kolizji z udziałem ubezpieczonego pojazdu i wyrządzenia szkody innym osobom, a jednocześnie zabezpiecza przed kradzieżą lub uszkodzeniami samochodu spowodowanymi przez innych kierowców lub zdarzenia losowe. Pakiet ubezpieczeń OC i AC oferuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych, w tym firma AVIVA.

Jak korzystnie ubezpieczyć samochód?

Kierowca odnosi wiele korzyści z tego, że jednocześnie ubezpieczy samochód w ramach polisy OC i Autocasco w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym. W wielu firmach ubezpieczeniowych może liczyć w takim wypadku na uzyskanie atrakcyjnych zniżek. Wśród innych, istotnych dla kierowców korzyści wykupienia obu ubezpieczeń komunikacyjnych, wymienia się:

możliwość przeniesienia zniżek z OC na AC – do 60% zniżek za bezszkodową jazdę,uwzględnienie zniżek wypracowanych w poprzedniej firmie ubezpieczeniowej,uzyskanie pełnego ubezpieczenia pojazdu,możliwość skorzystania z dodatkowych opcji ubezpieczeniowych w atrakcyjnej cenie – ubezpieczenie NNW, Assistance, ubezpieczenie fotelika dla dziecka, ubezpieczenie ochrony prawnej czy szyb,bezpłatny „mini” Assistance,samochód zastępczy gratis,bezpłatny certyfikat Zielonej Karty.

Oczywiście, każdy ubezpieczyciel może uwzględnić inne, dodatkowe korzyści, wynikające z wykupienia pakietu OC i AC, a w Avivie zaś dostępne są one wszystkie.