Podstawowe zadanie układu to zmniejszenie hałasu, ciśnienia i temperatury spalin. W układzie funkcjonuje też system oczyszczania spalin w którym znajdziemy sondę lambda, układ recyrkulacji spalin EGR oraz katalizator, a także - w silnikach wysokoprężnych - coraz częściej filtr cząstek stałych.