Dzięki oddanym w tym roku drogom kierowcy w krótszym czasie pokonają trasę np. ze stolicy do Łodzi, Wrocławia czy Gdańska (Warszawa - Łódź – krócej o 1,5 godz; Warszawa – Wrocław – krócej o 2 godz; Warszawa – Gdańsk – krócej o 1,5 godziny.

Wiele z tych dróg zrealizowano za kwoty niższe niż planowane w kosztorysach inwestorskich. Przykładem mogą być chociażby dwa odcinki autostrady A2 Łódź-Warszawa; autostradowa obwodnica Mińska Mazowieckiego oraz odcinki drogi ekspresowej S8 z Zambrowa do Wiśniewa i z Wrocławia do Sycowa.

Urealniło to ceny budowy dróg w Polsce przybliżając je do cen europejskich. Średnia cena budowy 1 km drogi szybkiego ruchu w Polsce to obecnie ok. 10 mln Euro. W konsekwencji kierowcy mogą obecnie korzystać z 1366,3 km autostrad i 1097 km dróg ekspresowych, a Program Budowy Dróg Krajowych obowiązujący do 2015 r. został zrealizowany w ponad 60 %.

Informacje drogoweInwestycje budowlane GDDKiA realizowało 133 generalnych wykonawców. W 2012 r. liczba budujących zmniejszyła się o 8 wykonawców, którzy ogłosili upadłość. Stanowi to 6% wykonawców, którzy mieli podpisane umowy z GDDKiA. Średnia w postępowaniach wszczętych w 2012 roku z PBDK złożono ponad 10 ofert; średnio liczba wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym to 21. wskazuje to na duży potencjał wykonawczy na polskim rynku. Ceny oferowane w przetargach na inwestycje w 2012 r. oscylują wokół 80 % cen kosztorysowych.

Najważniejsza jakość

Z uwagi na skalę zamierzeń inwestycyjnych istotnym elementem nadzoru nad realizowanymi inwestycjami jest kwestia prawidłowej jakości budowanych dróg. GDDKiA systematyczne monitoruje jakość robót za pomocą własnych laboratoriów drogowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomiarowy i diagnostyczny.

Laboratoria te wykonują co najmniej 10% badań wymaganych przez specyfikację przetargową. Dzięki temu możliwa jest bieżąca kontrola jakości realizowanych prac. W wyniku przeprowadzonych analiz w sposób szczególny zwracana jest uwaga na tych wykonawców, u których negatywne wyniki badań laboratoryjnych przekroczyły 25 procent ogółu badań. Celem jest wychwycenie na jak najwcześniejszym etapie realizacji inwestycji wszystkich nieprawidłowości, tak by wykonawca usunął je niezwłocznie, w ramach podpisanego kontraktu.

W ciągu 11 miesięcy 2012 roku laboratoria drogowe przebadały 63 392 próbki z 61 kontraktów inwestycyjnych, z czego 15% nie spełniało wymagań. Dla przypomnienia w 2010 roku na 700 pobranych próbek 40% nie spełniało wymagań, a w 2011 na 49 065 próbek 18%. Pozwoliło to na wykluczenie już na etapie budowy nieprawidłowości zagrażających najwyższej jakości realizowanych inwestycji.

{ "uuid": "628aba34-a58e-59e5-a483-4d6e89e1bde6", "copyright": { "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "idref": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "note": "Auto Świat" }, "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/NzY7MDA_/702fc753c1455b0cf5a0701c5836f8ea.jpg", "caption": "GDDKiA: 1 km za 10 mln złotych", "size": { "height": 1417, "width": 1529, "bytes": 389912 }, "contentSources": [ { "idref": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "name": "Auto Świat" } ], "available": { "start": "2018-07-16 00:00:00+0200" }, "publicationId": { "type": "ocdn", "ocdnExt": "jpg", "ocdn": "702fc753c1455b0cf5a0701c5836f8ea" }, "asyncAdSlot": null } GDDKiA: 1 km za 10 mln złotych Foto: Auto Świat
GDDKiA: 1 km za 10 mln złotych

Plany na 2013 r.

W 2013 r w realizacji będzie 706,3 km dróg, do ruchu zostanie oddanych 401 km dróg, w tym 126,3 km autostrad i 235 km dróg ekspresowych.Na realizację zadań budowlanych zarezerwowanych jest w programie budowy dróg na lata 2011-2015 18 mld zł z czego 15 mld zł będzie pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego.

Prognozowane wpływy do KFD z tytułu refundacji środków UE to 6,8 mld zł ( w tym POIŚ – 6, 6 mld zł oraz PORPW- 200 mln zł.). Zaplanowane wpływy z Krajowego Systemu Poboru Opłat (wpływy z elektronicznego i manualnego poboru opłat) w 2013 roku szacowane są w wysokości 1,48 mld zł. W pierwszym kwartale 2013 roku sieć dróg objętych Krajowym Systemem Poboru Opłat 14 zwiększy się o kolejne 300 km. Rozszerzenia nastąpią w styczniu 2013 r. (139,12 km) oraz w marcu 2013 r. (160 km).

Lista dróg objętych rozszerzeniem: - styczeń 2013 r.: 1. Autostrada A1 Odcinek węzeł Pyrzowice - węzeł Sośnica (43,7 km) Odcinek węzeł Kotliska – węzeł Stryków I (39,29 km)

2. Droga ekspresowa S1 Odcinek węzeł Pyrzowice- węzeł Lotnisko (1,9 km)

3. Droga ekspresowa S8 Odcinek węzeł Pawłowice – węzeł Dąbrowa (22,1 km) Odcinek węzeł Cieśle – węzeł Syców Wschód (25,1 km) Odcinek węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego (7,1 km)

- marzec 2013 r.: 4. Droga ekspresowa S7 i droga krajowa nr 7 Obwodnica Elbląga, odcinek skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N – węzeł Raczki (ok. 3,7 km) Odcinek węzeł Modlniczka – węzeł Balice I (ok. 3,5 km) Odcinek węzeł Raczki – węzeł Elbląg-Wschód (ok. 3,8 km)

5. Droga ekspresowa S8: Odcinek węzeł Piotrków – węzeł Radziejowice (ok. 93,6 km)

6. Droga ekspresowa S19: Odcinek Stobierna – węzeł Rzeszów-Wschód (ok. 6,9 km)

7. Droga krajowa nr 4: Obwodnica Jarosławia, odcinek Tywonia – Tuczempy (koniec obwodnicy Jarosławia) (ok. 11,3 km)

8. Droga krajowa nr 79: Odcinek Jaworzno (granica miasta) – węzeł Modlniczka (ok. 37,8 km)