Unia Europejska stale dąży do podnoszenia bezpieczeństwa na drodze. W ramach „Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego” przyjętego w 2009 roku, 1 listopada 2012 wprowadziła w życie nowe przepisy nt. wymogów bezpieczeństwa dla nowych typów pojazdów (homologowanych po 1.11.2012). Od 2014 r. wszystkie nowe pojazdy sprzedawane w UE będą musiały posiadać niżej wymienione zabezpieczenia.

1. Siedzenie kierowcy będzie obowiązkowo wyposażane w urządzenie przypominające o zapięciu pasów. Urządzenie to będzie przypominać kierowcy o obowiązku zapięcia pasa sygnałem wizualnym i dźwiękowym, który nie będzie się wyłączał po rozpoczęciu jazdy.

2. Samochody będą musiały posiadać co najmniej dwa uchwyty do fotelików dziecięcych ISOFIX, całkowicie zintegrowane z tylnymi siedzeniami. Uchwytów tych można używać z kompatybilnymi fotelikami dziecięcymi - zapewniają one większą stabilność fotelika i lepszą ochronę dziecka. Znacznie ułatwiają również montowanie fotelika w samochodzie.

3. W samochodach będą musiały znajdować się nowe etykiety zawierające ostrzeżenie przed umieszczaniem dziecięcych urządzeń przytrzymujących, w których dziecko znajduje się tyłem do kierunku jazdy, na siedzeniach zwłączoną przednią poduszką powietrzną.

4. Tylne siedzenia dla pasażerów, za którymi znajduje się bagażnik, będą musiały być wystarczająco wytrzymałe, by zabezpieczyć pasażerów przed przemieszczającymi się przedmiotami z bagażnika w przypadku zderzenia czołowego. Dzięki temu mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że osoby znajdujące się w samochodzie zostaną w trakcie zderzenia uderzone przez przedmioty z bagażnika i odniosą wskutek tego obrażenia.

5. Koła samochodów osobowych będą musiały być obowiązkowo wyposażone w pokładowy system monitorowania ciśnienia w oponach, który będzie wykrywał spadek ciśnienia i informował o nim kierowcę. Znacznie zmniejszy to ryzyko pęknięcia opony, które może doprowadzić do poważnego wypadku z dachowaniem. Właściwe ciśnienie w oponach oznacza też krótszą drogę hamowania i mniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie - niższe emisje.

6. Nowe typy samochodów osobowych będą również obowiązkowo wyposażane w sygnalizatory zmiany biegu, ułatwiające kierowcom bardziej oszczędną i ekologiczną jazdę.

7. Samochody elektryczne będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, które wykluczą możliwość porażenia prądem wskutek kontaktu z elementami pojazdu lub urządzeniami w komorze silnika.

Unia Europejska zakłada, że nowe przepisy znacząco podniosą poziom bezpieczeństwa pojazdów, ponieważ zmniejszą prawdopodobieństwo wypadków i złagodzą skutki tych, których nie uda się uniknąć.

Trzeba też pamiętać, że „Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ogólnego” jest jednocześnie jednym z najszerzej zakrojonych uproszczeń naszego prawodawstwa – uchyla ono ponad 50 różnych dyrektyw i zastępuje je pojedynczym aktem prawnym. Bliższe informacje nt. przyjętego w 2009 r. „Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego” zawiera komunikat _IP/08/786_: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-786_pl.htm

Dzięki podjęciu na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym szeregu działań dotyczących zachowań kierowców oraz bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury drogowej udało się znacząco zmniejszyć liczbę wypadków drogowych. Osiągnięte rezultaty nadal nie są jednak wystarczające. Dlatego Komisja zaproponowała nowy cel: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE o 50 % w stosunku do poziomu z 2010 r., który to cel miałby zostać osiągnięty do 2020 r. Wymienione tutaj środki służące poprawie technologii bezpieczeństwa pojazdów przyczynią się do jego realizacji.