Zasady korzystania z pasa awaryjnego na drodze szybkiego ruchu, takiej jak autostrada czy droga ekspresowa, są jasne.

Na drodze szybkiego ruchu, czyli na autostradzie lub drodze ekspresowej, zatrzymujemy się wyłącznie na wyznaczonych do tego celu parkingach.

Wyjątki od tej zasady to tylko:

  • awaria pojazdu
  • zatrzymanie przez Policję lub inną służbę do tego uprawnioną
  • sytuacja awaryjna na drodze (np. wypadek)
  • zatrzymanie w miejscu poboru opłat za przejazd autostradą.
 Foto: GDDKiA

Awaria na drodze ekspresowej lub autostradzie

Gdy na autostradzie lub drodze ekspresowej zepsuje się nam samochód, powinniśmy natychmiast włączyć światła awaryjne, założyć kamizelkę odblaskową i wystawić trójkąt ostrzegawczy 100 m od pojazdu. Jeżeli to możliwe, przestawiamy samochód na pas awaryjnego postoju. W przeciwnym razie ustawiamy trójkąt ostrzegawczy i oddalamy się od pojazdu.

Następnie należy szybko zorganizować pomoc, dzwoniąc pod jeden z numerów: 112, 19 111 lub udając się do najbliższej kolumny alarmowej i powiadamiając o zajściu dyżurnego w Centrum Zarządzania Ruchem. Na pomoc czekamy po prawej stronie drogi, poza jezdnią i pasem awaryjnym.

Gdy ponownie włączamy się do ruchu, najpierw rozwijamy prędkość na pasie awaryjnym, dostosowując ją do prędkości poruszania się innych pojazdów na tym pasie ruchu, odczekujemy na bezpieczną lukę pomiędzy pojazdami, zanim włączymy się do ruchu.

 Foto: GDDKiA

Kara za zatrzymanie na pasie awaryjnym

Zgodnie z art. 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie, lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

Za zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie, lub drodze ekspresowej w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu (poza dozwolonymi sytuacjami, o których piszemy wyżej) grozi mandat w wysokości 300 zł.