Wyrok Sądu Administracyjnego w Gliwicach jest pokłosiem skargi kierowcy z Katowic, który stwierdził, że wymaganie podania numeru rejestracyjnego przy zakupie biletu uprawniających do parkowania samochodów w strefie płatnego parkowania w Katowicach (podobnie jest także m.in. w Warszawie), jest niezgodne z ustawą o Ochronie danych osobowych.

Według kierowcy podanie numeru rejestracyjnego nie jest niezbędne do poboru opłat za parkowanie. Katowiczanin w skardze do sądu administracyjnego domagał się stwierdzenia nieważności zapisu regulaminu parkowania nakładającego obowiązek podania tego typu informacji.

Sąd poparł miasto

Rada miasta nie zgodziła się z opinią kierowcy. Według niej podanie numeru rejestracyjnego jest niezbędne w naliczeniu opłaty w przyjętym systemie rozliczania. W Katowicach przeciwieństwie do innych miast Polski, w strefie płatnego parkowania miasta Katowice nie istnieje obowiązek uiszczenia opłaty za postój niezwłocznie z chwilą zaparkowania, z góry za cały deklarowany czas postoju.

Niestety, orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite

W odpowiedzi na skargę, rada miasta zakwestionowała pogląd, że numer rejestracyjny stanowi daną osobową. Podnosiła też, że obowiązek podania numeru rejestracyjnego samochodu jest niezbędny do prawidłowego zakwalifikowania pobranej opłaty za postój konkretnego pojazdu. W przeciwieństwie do innych miast Polski, w strefie płatnego parkowania miasta Katowice nie istnieje obowiązek uiszczenia opłaty za postój niezwłocznie z chwilą zaparkowania, z góry za cały deklarowany czas postoju. Podanie numeru rejestracyjnego pojazdu jest więc niezbędne do tego aby system poboru opłaty w mieście funkcjonował.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę. W uzasadnieniu czytamy, że: „tradycyjny numer rejestracyjny, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż określenie tożsamości osoby parkującej (właściciela, posiadacza) wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań”.

Jednak wyrok ten nie rozwiewa wątpliwości w tej kwestii, ponieważ orzecznictwo w tej kwestii jest niejednolite. Innego zdania był między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który 13 kwietnia 2017 r. ( sygn. VII SA/Wa 1069/16) uznał, że numer rejestracyjny pojazdu może prowadzić do identyfikacji osoby, a zatem stanowi on dane osobowe.

Z kolei WSA w Krakowie w wyroku z 20 marca 2014 r. (sygn. II SA/Kr 127/14) zajął stanowisko pośrednie. Według niego numery rejestracyjne „z reguły” nie mają statusu danych osobowych. Użyte sformułowanie „z reguły” dopuszcza sytuacje, kiedy takie numery będą miały charakter danych osobowych.

Źródło: prawo.pl