GDDKiA poinformowała o planach najważniejszych szlaków łączących Bałtyk z polskimi górami. Plany są ambitne, bowiem dyrekcja przewiduje, że w ciągu dwóch lat połączy trójmiejskie porty z granicami z Czechami, Niemcami i Ukrainą. Wiadomo też, że nowy odcinek autostrady A1 (pomiędzy Tuszynem i Częstochową) będzie miał aż po trzy pasy w każdym kierunku. Oto pełen harmonogram budowy szlaków przecinających nasz kraj z północy na południe:

S6 – Trasa Kaszubska na Pomorzu

GDDKiA rozpoczęło również prace nad realizacją Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta w ciągu przyszłej trasy S6 w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Nowa ekspresówka zapewni dodatkowe możliwości tranzytu i ominięcia całego Trójmiasta. Ma też przynieść korzyści dla ruchu lokalnego.

Drugą już realizowaną inwestycja, mającą odciążyć obecną trasę S6 w Trójmieście, jest budowa drogi S6 po nowym śladzie w okolicach Gdyni i odbijającej na zachód tzw. Trasy Kaszubskiej, od strony Trójmiasta w stronę Lęborka. Trasa ta weszła już w fazę budowy.

S7 połączy Trójmiasto z Małopolską

Na wschód od autostrada A1 budowana jest alternatywna, ekspresowa trasa w ciągu drogi ekspresowej S7. To połączenie Gdańska z Warszawą, Radomiem, Kielcami i Krakowem oraz autostradą A4, którą dojedziemy do wschodniej i zachodniej granicy. W ostatnich pięciu latach kierowcy dostali już do dyspozycji odcinek trasy, łączący Trójmiasto z granicą województwa mazowieckiego.

Według zapewnień dyrekcji, dalszy fragment prowadzący aż do Płońska jest w trakcie budowy i będzie sukcesywnie udostępniany w kolejnych dwóch latach. Oto harmonogram prac na trasie S7:

  • Napierki – Płońsk (etap w realizacji – zakończenie prac przewidziano w 2021 r.)
  • Płońsk – Czosnów (postępowanie przetargowe – budowę podzielono na trzy zadania: Siedlin - Załuski; Załuski - Modlin; Modlin – Czosnów)
  • Czosnów – Warszawa (inwestycja jest na liście rezerwowej w PBDK i oczekuje jeszcze na ostateczne potwierdzenie finansowania).
  • Czosnów-Kiełpin (w realizacji koncepcja programowa, realizacja planowana na lata 2021-2025)
  • Kiełpin - Warszawa (S8 Trasa AK) – w realizacji koncepcja programowa, Realizacja planowana na lata 2022-2025).

S7 z Warszawy do Małopolski

W trakcie budowy jest również południowy fragment drogi S7. Będzie on poprowadzony po nowym śladzie – mowa o odcinku łączącym Południowa Obwodnicę Warszawy w ciągu trasy S2 z obwodnicą Grójca w ciągu trasy S7, który doprowadzi tę trasę do granicy z woj. małopolskim.

Mimo że odstąpiono od umowy z wykonawcą jednego z trzech fragmentów ( Warszawa Lotnisko – Lesznowola) wspomnianego odcinka drogi S7, GDDKiA deklaruje, że prace zostały już wznowione. Czy będą tu opóźnienie, tego już nie podaje.

S7 w województwie małopolskim

Kolejny odcinek trasy S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów jest w trakcie postępowania przetargowego. Wybrana oferta jest obecnie w kontroli Urzędu Zamówień Publicznych.

Dalszy, krótki fragment od węzła Miechów do węzła Szczepanowice nie ma jeszcze ostatecznej decyzji środowiskowej. Procedura się przedłuża z uwagi na odwołania części mieszkańców. Trwa budowa odcinka Szczepanowice-Widoma. Następny odcinek do węzła Kraków Nowa Huta jest na etapie procedowania decyzji ZRiD przez Wojewodę Małopolskiego. W przypadku tych dwóch odcinków daty kontraktowe przypadają następująco Szczepanowice Widoma 2021 rok i Widoma - Kraków Nowa Huta na 2022 r.

GDDKiA zakłada, że cały odcinek łączący Warszawę z Krakowem poza krótkim fragmentem w okolicach Miechowa będzie dostępny dla kierowców jako droga szybkiego ruchu w ciągu najbliższych 5 lat.

S3 i A6 – zachodnie porty i południowa granica Polski

Wzdłuż zachodniej granicy Polski jest już udostępniona niemal cała trasa S3 między Szczecinem i autostradą A4 oraz dalej Legnicą. Wyjątkiem jest 14-kilometrowy odcinek w okolicach Polkowic, realizowany przez nierzetelnego wykonawcę, z którym GDDKiA zerwała umowę. Według zapewnień zarządcy, będzie on oddany do użytku w przyszłym roku.

Patrząc dalej od Legnicy aż do granicy z Czechami realizowane są dwa odcinki przyszłej trasy. Pierwszy do Kamiennej Góry, gdzie są przewidziane m.in. tunele ma zostać udostępniony kierowcom w drugiej połowie 2023 r. Z kolei następnym, prowadzącym do granicy Polski, pojedziemy w pierwszej połowie 2022 r.

Obecnie trwają także prace na północnych fragmentach drogi S3. Odcinki: Miękowo - Rzęśnica oraz Brzozowo - Miękowo są realizowane i w przyszłym roku maja zostać udostępnione kierowcom. Większe problemy są na północ od Szczecina. Tutaj GDDKiA ponownie musiała wyłonić wykonawców dla dwóch fragmentów mających połączyć Świnoujścia ze Szczecinem.

Z kolei następne fragmenty aż do Świnoujścia przeszły już etap przygotowania do postępowania przetargowego na projekt i budowę. Obecnie odcinek S3 Dargobądz – Troszyn i Świnoujście – Dargobądz są od 2 grudnia 2019 r. w trakcie przetargu.

GDDKiA zakłada, że jeśli realizacja planowanych odcinków przebiegnie zgodnie z harmonogramem, wówczas można szacować że w 2024 roku będziemy mogli przejechać w pełni ekspresowo ze Świnoujścia aż do granicy z Czechami.

Tunel do Świnoujścia

Trwa także budowa tunelu pod Świną, który pozwoli na stałe połączenie miasta z drogami krajowymi. Obecnie do Świnoujścia można dostać się jedynie dzięki przeprawie promowej. Połączenie tunelowe, dla którego finansowanie zapewnia samorząd (z dofinansowaniem UE), ma zostać udostępnione kierowcom w 2022 roku.