Choć w ostatnich latach obserwuje się spadek ogólnej liczby wypadków samochodowych (między rokiem 2003 a 2012 liczba wypadków zmalała o prawie 1/3), to uczestnicy ruchu drogowego nadal popełniają błędy, a czasem celowo naginają przepisy. – Nie ulega wątpliwości, że z reguły sprawcą wypadku jest człowiek a nie droga czy pojazd – mówi Katarzyna Florkowska z serwisu Korkowo.pl. – Zachowanie kierowców i pieszych ma kluczowe znaczenie dla ich bezpieczeństwa – dodaje Florkowska. Efekty lekceważenia tego faktu są opłakane.

Kierowca: najczęstszy sprawca

W 2012 roku z winy kierujących pojazdami doszło do ponad 30 tysięcy wypadków, co daje prawie 82 % wszystkich zdarzeń tego typu. Jakie błędy najczyściej popełnili kierowcy? Z danych Policji wynika, że nie dostosowali oni prędkości do warunków ruchu (zwykle oznacza to przekroczenie dozwolonej prędkości), nie przestrzegali pierwszeństwa przejazdu lub też nieprawidłowo zachowali się wobec pieszego: nie ustąpili mu pierwszeństwa lub nieprawidłowo przejechali przejście dla pieszych. Sprawcami wypadków w 2012 byli zwykle mężczyźni, którzy spowodowali prawie 75% wypadków.

Osobówki szczególnie odpowiedzialne

Jakimi pojazdami najczęściej kierują sprawcy? Ponad 77% z nich do kierowcy samochodów osobowych. Na drugim miejscu mamy rowerzystów, którzy odpowiadali za 5,7% wypadków. Dalej są kierowcy samochodów ciężarowych bez przyczepy: 4,6% wypadków. Na czwartej pozycji ulokowali się kierowcy motocykli: 3,3 % wszystkich wypadków. Dane Policji wskazują więc, że sprawcą wypadku jest najczęściej prowadzący auto osobowe, choć oczywiście warto uwzględnić fakt, że na drogach tego typu pojazdów jest po prostu więcej.

Wypadki według pojazdu sprawcy

Wybrany pojazd Liczba wypadków Odsetek wszystkich
Auto osobowe 23 265 77,1%
Rower 1 714 5,7%
Auto ciężarowe bez przyczepy 1 385 4,6%
Motocykl 994 3,3 %

Oprac: Korkowo.pl, źródło: Policja 2012

Beztroska przyprawia trosk

Piesi też nie pozostają bez winy. Co może wydać się zaskakujące, są oni dosyć liczną grupą sprawców wypadków. W zeszłym roku odpowiadali oni za ok. 10 % wypadków, których najczęściej sami padali ofiarą. Grzechem głównym pieszych było wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. To zachowanie nie tylko podnosi ciśnienie kierowców, ale jest przyczyną ponad połowy wypadków z winy pieszych! Innym przewinieniem pieszych jest też przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię zza pojazdu czy przeszkody, a także.. wejście na jezdnię na czerwonym świetle.

Nowa kampania: „Równi na drodze”

Pozostaje jedynie mieć nadzieje, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego wezmą sobie do serca policyjne statystyki. Szacunek i zrozumienie dla pozostałych uczestników ruchu oraz przestrzeganie przepisów to najlepsze środki przeciwdziałające wypadkom. Kierowców uświadamia o tym kampania zorganizowana przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego: „Równi na drodze”. Jej celem jest m.in. promowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze.