Czy ze zgłoszeniem na egzamin warto poczekać?

Skłócone dotąd firmy ITS i PWPW (dostawcy dwóch konkurencyjnych systemów teleinformatycznych do ośrodków egzaminacyjnych) doszły do porozumienia. 28 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Macieja Jankowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Wodnej. W trakcie spotkania zaprezentowano plan ujednolicenia systemu oraz bazy pytań egzaminacyjnych we wszystkich ośrodkach ruchu drogowego – do tej pory funkcjonowały dwa odrębne systemy i dwie bazy.

W najbliższych dniach PWPW i ITS uzgodnią harmonogram migracji WORD-ów z systemu dotychczas utrzymywanego przez ITS do systemu PWPW. Zgodnie z deklaracjami złożonymi podczas obrad komisji, wdrożenie powinno zakończyć się najpóźniej do 30 listopada 2013r.

Ma być jeden system i jedna baza pytań

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w 2014 roku wszystkie WORD będą przeprowadzać egzamin państwowy na prawo jazdy z wykorzystaniem jednolitego systemu teleinformatycznego oraz jednolitej bazy pytań egzaminacyjnych, zatwierdzanej przez MTBiGM. System będzie połączony interfejsem z systemem wydawania uprawnień do kierowania funkcjonującym w starostwach. W ten sposób połączone systemy zapewnią w pełni elektroniczny obieg informacji pomiędzy starostwami, ośrodkami szkoleń kierowców, WORD-ami i systemem CEPIK.

Fot. P. Czypionka