Dostępna na smartfon lub tablet aplikacja z wizją i fonią, pozwala poszkodowanemu na bezpośredni kontakt z rzeczoznawcą, który dokonuje analizy uszkodzeń, ich zakresu i szacunkowej wartości.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu skraca się droga do wypłaty odszkodowania. Nie oczekujemy już zatem na wizytę rzeczoznawcy, a sam proces likwidacji nie przeciąga się w nieskończoność. Ta swoistego rodzaju konferencja on-line z poszkodowanym.

Czy taka usługa przyjmie się na rynku? Czas pokaże. Aplikację można pobrać na stronie: www.aoi.biz.pl.